Begeleiding

 

Ons streven is dat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.

 

Het is voor elke leerling belangrijk om zicht te krijgen en te houden op het eigen leerproces en het functioneren. Onze school draagt hieraan bij met goede leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding versterkt het zelfstandig leren en bevordert de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Deze begeleiding verandert vanzelfsprekend met het ouder worden van de leerling.

Het afdelingsteam stelt het zeer op prijs als ouders bij problemen met hun kind de school daarvan direct in kennis stellen.

 

De meeste leerlingen zullen zonder al te grote problemen hun schoolloopbaan succesvol doorlopen. Er zijn echter ook leerlingen die, al dan niet tijdelijk, moeite hebben om het onderwijsaanbod te volgen. Wij doen ons uiterste best om deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.

 

De mentor

De mentor is de spil in leerlingbegeleiding en eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/verzorger(s). De mentor begeleidt leerlingen uit zijn/haar mentorklas op het gebied van welbevinden en prestaties en betrekt indien nodig de expertise van de afdeling en/of het ondersteuningsteam.

 

Afdelingen

De school is opgedeeld in 4 afdelingen: onderbouw havo, onderbouw vwo, bovenbouw havo en bovenbouw vwo. Elke afdeling werkt nauw samen met de mentoren. Ouders en leerlingen nemen in eerste instantie contact op met de mentor als het gaat om gewone, voor de begeleiding relevante zaken. Voor zaken die men liever niet met de vakdocent of mentor wil/kan bespreken, is contact mogelijk met een van de leden van de afdelingsteams.

 

Ondersteuningscoördinotor 

De ondersteuningscoördinator (pedagoog) mw. Loes van de Louw speelt een belangrijke rol bij het werken met handelingsplannen (OPP, ontwikkelingsperspectief). In overleg met ouders, mentoren, coahes, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en leerplicht zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon.

 

Orthopedagoog

De orthopedagoog, mevrouw L. Du Pré, maakt deel uit van het ondersteuningsteam. Zij heeft hierin een adviserende rol en kan door middel van handelingsgerichte diagnostiek de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart brengen.

 

Leerlingbegeleiders

De leerlingbegeleiders, mw. C. Haen (onderbouw) en mw. E.M. van der Wielen (bovenbouw), richten zich op de sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen. Mentoren en leden van de afdelingsteams kunnen leerlingen naar de leerlingenbegeleider verwijzen. De leerlingen kunnen ook zelf het initiatief nemen en telefonisch of persoonlijk een afspraak maken.

 

Vertrouwenspersonen

De school rekent het tot haar taak ervoor te zorgen dat iedereen zich hier veilig voelt. Wie in aanraking komt met seksuele intimidatie, agressie of geweld kan voor de eerste opvang terecht bij de vertrouwenspersonen: dhr. J. Steeghs en mw. A. Swinkels.

 

Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinatoren, mw. A. Swinkels en dhr. J. Steeghs, bewaken het proces rondom pesten op school. Zij kunnen worden ingezet wanneer er sprake is van pesten.

 

 

Klik voor meer informatie op een van onderstaande onderwerpen.

   
-    dyslexieprotocol   
-    Declaratieformulier digitale schoolboeken.docx
     Aanvraagformulier aanpassing toetsprogramma FADUSP.pdf
-   dyscalculieprotocol
-   meldcode huiselijk geweld