Het havo op het Van Maerlantlyceum

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs wordt afgekort als havo, het is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Het havo is een vijfjarige opleiding en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Het is een algemeen vormende (theoretische) opleiding en geen beroepsopleiding. Het havodiploma is in principe geen einddiploma maar een startkwalificatie voor een verdere opleiding. Leerlingen met een diploma vmbo-t en goede cijfers kunnen toegelaten worden tot havo4.[1]

 

De havo leerling

Op het Van Maerlantlyceum kun je starten in een havobrugklas. Na havo 3 kies je, na een profielkeuzetraject te hebben doorlopen, voor een profiel. Op het Van Maerlantlyceum proberen we er zoveel mogelijk rekening mee te houden dat havoleerlingen een aparte aanpak nodig hebben. Dit leidt ertoe dat docenten werkvormen gebruiken die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevings- en ervaringswereld van de havoleerling en dat de begeleiding zodanig ingericht is dat de leerling hulp krijgt bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid die later nodig is in het hbo. Het havo op het Van Maerlantlyceum is een opleiding voor leerlingen die graag iets meer praktisch bezig willen zijn.

 

Begeleiding

De afdeling havo-onderbouw, leerjaar 1, 2 en 3, heeft circa 150 leerlingen en wordt bemand door de heer Nanko Verrijt. De afdeling havo-bovenbouw, leerjaar 4 en 5, heeft circa 180 leerlingen en wordt eveneens bemand door de heer Nanko Verrijt. Er wordt nauw samengewerkt met de mentoren en de decaan mw. Messing.
Het team van afdelingsleiders, mentoren en decaan begeleidt de havoleerlingen zoveel mogelijk op alle gebieden die niet vak-gerelateerd zijn.
Te denken valt hierbij aan: begeleiding bij profielkeuze, het voorbereiden op de examens, loopbaanoriëntatie en begeleiding, sociaal emotioneel welbevinden, het plannen van inhaalwerk na ziekte of andere vormen van afwezigheid en de instroom van een andere school of vmbo-t.
De afdeling havo wordt aangestuurd door de conrector havo, mevrouw Alexia Dirksen, en probeert steeds door nieuwe initiatieven de begeleiding van de leerlingen in de ruimste zin van het woord te verbeteren.

 

Doorstroom na de havo

Het havodiploma geeft naast toegang tot een hbo ook toegang tot het vwo. Daarnaast kan een havoleerling deelnemen aan een versneld mbo-traject. Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo.

 [1] Bron: Wikipedia