De brugklas

 

Onze school heeft havobrugklassen, atheneumbrugklassen en gymnasiumbrugklassen.
Op basis van het advies en het onderwijskundig rapport, waarop ook de cito-score staat vermeld, worden leerlingen in één van de drie soorten brugklassen geplaatst.

 

Het onderwijs in de havobrugklas:
In de havobrugklas wordt zoveel mogelijk gewerkt met speciaal voor havoleerlingen geschreven lesmethodes. Leerlingen krijgen korte instructie en daarnaast voldoende tijd in de les om aan opdrachten te werken. Er wordt met name getoetst op reproductie en eenvoudige toepassingsvragen. Leerlingen krijgen onderzoeksvaardigheden aangeleerd die passen bij de vraag van de havist.

Voor leerlingen van wie gedurende hun eerste jaar in de havo-brugklas blijkt dat ze wel wat meer uitdaging aankunnen, blijft de mogelijkheid bestaan om door te stromen naar vwo-2.

 

Het onderwijs in de atheneumbrugklas:

Zoals het woord al zegt, wordt er op vwo-niveau lesgegeven. Na de brugklas gaan de leerlingen naar havo-2, atheneum-2 of gymnasium-2. Slechts een klein percentage blijkt het niveau niet aan te kunnen en zal dan overstappen naar het vmbo-t. 

In de loop van het brugjaar ontwikkelt de leerling zich zodanig dat duidelijk wordt of hij uiteindelijk naar het havo of naar het vwo (atheneum of gymnasium) zal gaan. In overleg met het kind en de ouders wordt bepaald wat uiteindelijk het juiste schooltype is. Vanzelfsprekend worden de overgangsnormen bij dit overleg betrokken.

 

Het onderwijs in de gymnasiumbrugklas:

Het programma van de gymnasiumbrugklas ziet er iets anders uit dan dat van de havo/vwo-brugklas.

Het biedt getalenteerde leerlingen extra uitdaging bij het vak "klassieke cultuur" en bij wiskunde met een module "Robotica". Verder wordt er een aantal vakoverstijgende projecten aangeboden.

De vakken Latijn en Grieks komen nog niet aan bod. Voor leerlingen uit de havo-/vwo-klassen moet het namelijk ook mogelijk zijn zonder achterstand door te stromen naar gymnasium-2.