Raad van Advies

Raad van Advies

 

De Raad van Advies is een adviesorgaan dat de Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven adviseert bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces.

 

De raad fungeert als een klankbord voor de schoolleiders op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de scholen. Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap. 

De leden van de raad zijn personen die geworteld zijn in de Eindhovense scholen en omringende samenleving.

 

De leden van de raad zijn:

prof.dr. Perry den Brok wetenschappelijk onderwijs                                       
dr.ir. Rob Hartman industrie
ir. Andries Hofman industrie
prof.dr.ir. Gerrit Kroesen (voorzitter)             wetenschappelijk onderwijs
ir. Andries Mulder openbaar bestuur/bedrijfsleven
ir. Martin Ram zakelijke dienstverlening
mw.drs. Yvonne Visser hoger onderwijs

 

N.B. prof.dr. Perry den Brok en prof.dr.ir. Gerrit Kroesen zijn afgevaardigd naar de ledenraad van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.