Raad van Advies

Raad van Advies

 

De Raad van Advies is een adviesorgaan dat de Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven adviseert bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces.

 

De raad fungeert als een klankbord voor de schoolleiders op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de scholen. Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap. 

De leden van de raad zijn personen die geworteld zijn in de Eindhovense scholen en omringende samenleving.

 

De leden van de raad zijn:

dhr.drs. H.N. de Groot

dhr. M.J. Houben

mw. E. Jeurissen-Meussen

dhr. A. Kivits

mw. J.E.M. de Laat

dhr.prof.dr. K.A.H. van Leeuwen

dhr.ir. T. Peijnenburg

dhr. L. Tripodi