Over ons

Ons Middelbaar Onderwijs

 

 

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs' te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

 

Het Van Maerlantlyceum ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De schoolleider heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De schoolleider rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer drs. E.G.H. Bernard M.P.M. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 595 55 00 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is info@omo.nl.  

 

 

Online jaarverslag OMO: Onderwijs met overtuiging

Op woensdag 20 juni 2018 heeft de ledenraad het jaarverslag van de vereniging over 2017 goedgekeurd, inclusief de jaarrekening. Het jaarverslag is gepubliceerd op www.omojaarverslag.nl. In het verslag vind je uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging en de inzet en resultaten op de verschillende scholen.

 

In 2017 is aandacht besteed aan onze geschiedenis en is de koers uitgezet tot 2023. Iedereen in de vereniging is met deze nieuwe koers aan de slag gegaan. Het is daarbij niet de vraag óf het onderwijs verder wordt ontwikkeld, maar wel hóe de scholen dat precies doen. De innovatiewaaier van de vereniging is kleurrijk en zeker ook veel belovend. Lees meer over de belangrijkste ontwikkelingen in het voorwoord van het jaarverslag.