Over ons

Ons Middelbaar Onderwijs

 

 

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs' te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

 

Het Van Maerlantlyceum ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De schoolleider heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De schoolleider rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer drs. E.G.H. Bernard M.P.M. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 595 55 00 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is info@omo.nl.  

 

 

Online jaarverslag OMO: Onderwijs met overtuiging

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs publiceert een online jaarverslag. Dit online jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2015. Er is veel bereikt: de onderwijsresultaten zijn (weer) goed, de medewerkers zijn over het algemeen tevreden en gezond en de materiële omstandigheden zijn goed. Met een paar klikken vindt u hierin de informatie die voor u van belang is. Bovendien is het mogelijk om van deze informatie een eigen verslag op maat te maken en in te zoomen op de verschillende scholen van Ons Middelbaar Onderwijs. Meer weten? Ga naar jaarverslag 2016 www.omojaarverslag.nl