Nieuws

ondertekening intentie-overeenkomst (ver)nieuwbouw

22 december 2017

Vrijdag 22 december jl. is de intentie-overeenkomst in het kader van de huisvesting ondertekend.

 

Onderstaand het gezamenlijke persbericht van OMO en de Gemeente Eindhoven.

 

Overeenstemming over investeringsbedrag transformatie en gedeeltelijke nieuwbouw Van Maerlantlyceum
Gemeente en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) hebben nieuwe afspraken gemaakt over de transformatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het Van Maerlantlyceum. Daarvoor tekenen wethouder J.A. Visscher en mw Y. Kops vrijdag 22 december een intentie-overeenkomst. Het maken van nieuwe afspraken was noodzakelijk nadat bleek dat er voor het oorspronkelijk plan niet voldoende budget beschikbaar was. Overeengekomen is dat de totale investering nu wordt verlaagd van € 16,5 naar € 14,5 miljoen. OMO start in januari 2018 met de aanscherping van het programma voor transformatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Doelstelling blijft de hoogwaardige aanpassing van het monumentale Van Maerlantlyceum. Daarvoor hebben beide partijen het voornemen om hun oorspronkelijke eigen bijdrage te verhogen: OMO met € 0,3 miljoen naar € 3 miljoen en de gemeente met € 1 miljoen naar € 11,5 miljoen. De gemeenteraad besluit voorjaar 2018 over de verhoging van de gemeentelijke investeringsbijdrage.