Nieuws

School weer open

03 maart 2021

We zijn weer open! De afgelopen week zien wij zeer blije leerlingen die hun klasgenoten weer zien en in de schoolbanken kunnen zitten. Voor iedereen is het heel fijn dat de school weer gedeeltelijk open is.

 

We hebben gekozen voor een heropening op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Het sociale aspect staat deze week voorop: zoveel mogelijk onderwijs in volledige klassen en sporten in de middag
  • We staan voor de kwaliteit van ons onderwijs: zo min mogelijk hybride onderwijs
  • Elke leerling gaat voor de start van toetsweek nog minimaal eenmaal naar school
  • Het onderwijsaanbod voor eindexamenleerlingen blijft gehandhaafd
  • Wij hebben twee locaties (hoofdgebouw en dependance) waardoor we genoeg ruimte hebben om volgens de nieuwe richtlijnen leerlingen op school te ontvangenWe starten met een derde van de leerlingen en schalen op zo gauw blijkt dat de besmettingen niet oplopen
  • Wij zijn de mogelijkheid van externe locaties aan het verkennen voor toetsen, herkansingen etc, zodat het schoolgebouw voor het reguliere onderwijs kan worden ingezet

Natuurlijk evalueren en optimaliseren wij dit regelmatig.