Nieuws

Betaald parkeren Van Maerlantlaan

19 december 2017

Beste ouders, verzorgers,

 

Via ons Mededelingenblad en de website hebben wij u in december geïnformeerd over de invoering van betaald parkeren in veel straten in onze wijk (Schrijversbuurt) m.i.v. 22 januari a.s. De gele aankondigingsborden zijn inmiddels door de gemeente geplaatst. Omdat dit ook voor leerlingen en ouders gevolgen heeft, willen wij u nogmaals hierover informeren.

 

Hoewel we alle middelen hebben onderzocht om tegen dit besluit te ageren, moeten we helaas vaststellen dat dit voor onze school nu een feit is.
Vanaf 22 januari a.s. geldt derhalve voor veel straten in onze wijk betaald parkeren:
• maandag t/m zondag van 9 – 21.00 uur
• tarief van € 1,80 voor het eerste uur, € 1,60 voor elk volgende uur, met een max. dagtarief ca. € 5,50.

 

Om onze school enigszins tegemoet te komen zal het betaald parkeren niet gelden voor de Van Maerlantlaan vanaf de oversteek ter hoogte van de voormalige Aloysiusschool (Couperuspad).

 

Mocht u nadere informatie wensen over de parkeersituatie, dan verwijzen wij u naar de website van de gemeente Eindhoven:
Gemeentebesluit betaald parkeren
Parkeren via stadspas of telefoon

 

Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Met vriendelijke groet,
mw. dr. E.M.R. van der Heijden,
rector