Nieuws

Betaald parkeren en reconstructie Van Maerlantlaan

19 december 2017

Parkeersituatie wijk en reconstructie Van Maerlantlaan
De gemeente heeft de afgelopen periode bewonerenquêtes uitgevoerd over de mogelijke uitbreiding van betaald parkeren in onze wijk. De bewoners van zowel de Van Meursstraat als de Van Maerlantlaan hebben zich uitgesproken vóór invoering van betaald parkeren in hun straat. De gemeente zal daarom in beide straten per 22 januari 2018 betaald parkeren gaan invoeren. Er dient te worden betaald van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 21 uur (€ 1,80 voor het 1e uur en daarna € 1,60 per uur met een maximaal dagtarief van € 5,50). In het gedeelte Van Maerlantlaan tussen de Helmerstraat en de Van Meursstraat is reeds eerder betaald parkeren ingevoerd en dit blijft ongewijzigd.

 

Uiteraard hebben wij onze zorgen uitgesproken richting de gemeente over de inperking van de parkeermogelijkheden van onze medewerkers, bezoekers en van ouders die bij activiteiten onze school bezoeken. De gemeente heeft hierop aangegeven onze school tegemoet te willen komen en daarom zal het betaald parkeren in de Van Maerlantlaan gelden tót aan de oversteek ter hoogte van het voormalige Aloysius (Couperuspad). Toch betekent dit dat de parkeermogelijkheden rondom onze school aanzienlijk worden beperkt. Daarom zijn we aan het onderzoeken welke mogelijkheden beschikbaar zijn om tegen het besluit van de gemeente bezwaar te maken.

 

Verder heeft de gemeente ons geïnformeerd over voorgenomen reconstructie van de Van Maerlantlaan. Op dit moment is de verwachting dat de werkzaamheden medio mei 2018 zullen starten en tot eind oktober/begin november zullen duren. Bij de uitvoering en fasering van de werkzaamheden zal de gemeente zich inspannen om de overlast voor onze school tot het uiterste te beperken, met name rond de examen- en proefwerkperiodes.