Nieuws

BLOG: Filosofie op school

08 september 2020

Een blog door onze filosofiedocent Diederik Gerritse over het examenonderdeel 'Het goede leven en de vrije markt' dat bij V6 dit jaar centraal staat. Lees mee!

 

 

Homo economicus

8 september 2020 

 

We zijn in V6 van start met het examenonderdeel 'Het goede leven en de vrije markt'. Vrijheid en autonomie zijn in onze samenleving een groot goed. We willen allemaal een goed leven leiden en hierbij willen we zelf bepalen hoe we dit leven vormgeven. Behalve dat we in ons persoonlijk leven naar een zo groot mogelijk vrijheid streven, zien we dat wereldwijd de economieën zo zijn ingericht dat de overheden zich zo min mogelijk met de economie bemoeien. 'Laat de markwerking zijn gang gaan en de welvaart zal alleen maar groeien' is de gedachte.

 

De vrije markt is het credo van de homo economicus. Deze homo economicus huist in allen van ons. Het is een mens die we het beste kunnen omschrijven als een op eigenbelang gericht individu die met behulp van rationele overwegingen zich knokkend overeind probeert te houden in een rat race die gevoed wordt door een niet te stillen honger naar groei.

 

Meer en meer wordt duidelijk welke schaduwzijde er kleeft aan de resultaten die voortkomen uit het wereldbeeld van de homo economicus. De vraag die naar boven komt is: Wat is eigenlijk het goede leven en brengt de vrije markt ons daar dichterbij of juist verder van af? Dit is de filosofische kernvraag waarmee we ons gedurende dit examenjaar bezig gaan houden.

 

Wordt vervolgd!