Nieuws

Aischylosproject 16 april 2018

26 maart 2018

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Het Aischylosproject is een theaterproject waaraan scholieren van verschillende scholen uit Nederland en België deelnemen.

 

Dit jaar hebben we gekozen voor de tragedie 'Alkestis' van Euripides. Het is het oudst overgeleverde stuk van de tragediedichter, opgevoerd tijdens de Grote Dionysia van 438 voor Christus.
Koning Admetos van Pherai zal spoedig sterven. Zijn goede relatie met de god Apollo biedt echter een uitweg. Apollo heeft de Schikgodinnen weten te misleiden en voor elkaar gekregen dat Admetos een ander in zijn plaats mag sturen. Uiteraard staat men hiervoor niet in de rij, maar Admetos' echtgenote, Alkestis, neemt onbaatzuchtig de droeve taak op zich.

 

In 2018 vindt in Maastricht de 55e Heiligdomsvaart plaats. Het thema van deze editie is 'Doe goed... en zie niet om'.

De organisatie heeft Aischylos uitgenodigd deel uit te maken van het culturele programma rond de Heiligdomsvaart. Op zaterdag 26 mei 2018 spelen we 'Alkestis' in de Lambertuskerk in Maastricht.