Nieuws

Acht leerlingen naar wedstrijd in samen denken.

29 maart 2019

Hup Van Maerlant!

 

Twee keer won het Van Maerlant het Van Abbedebat al. Vrijdag 5 april doet ons team opnieuw een gooi naar de hoogste eer in de enige wedstrijd waarin leerlingen niet tegen maar met elkaar debatteren. Over maatschappelijke, culturele, economische, ethische en filosofische kwesties.

 

Meedoen is eigenlijk al knap genoeg; in het Van Abbedebat stappen de deelnemers zonder inhoudelijke voorbereiding in de gespreksarena. Daar wacht hen een flinke uitdaging. Bekende en minder bekende Nederlanders leggen hun een brandende kwestie voor en nodigen hen uit daar ter plekke op te reageren. Daar is heel veel concentratie, lenig denken en een portie koelbloedigheid voor nodig. Want 'reageren' betekent in dit geval niet zomaar wat zeggen. De deelnemers voeren een vragende dialoog, oftewel een coöperatief gesprek.

 

Deze gespreksvorm is nieuw en ontstond op het Van Maerlantlyceum. De docenten van de secties filosofie en Nederlands merkten dat leerlingen het steeds moeilijker vinden om echt na te denken: een kwestie meanderend te onderzoeken en de eigen opvattingen en veronderstellingen tegen het licht te houden. Samen ontwikkelden ze het coöperatieve denken: een gesprekstechniek die draait om het stellen van goede vragen en het onderzoeken van een probleem.

 

Dit jaar doen opnieuw acht VO-scholen aan het Van Abbedebat mee. Sprekers zijn onder andere kunstenares Tinkebell, vertegenwoordigers van de Kinderombudsvrouw, Neos en het Tropenmuseum.
Onze 'eigen' Wouter Colpaert, docent filosofie, is een van de initiatiefnemers: "Succes is wat ons betreft niet alleen de opkomst. We hopen dat het coöperatieve gesprek de lespraktijk gaat kleuren. Het helpt leerlingen immers om goede vragen te stellen. Het brengt ze in aanraking met nieuwe en onverwachte invalshoeken, het dwingt tot luisteren, nodigt uit om zelfstandig een gedachte te onderzoeken. Allemaal vaardigheden die op diverse momenten heel hard nodig zijn."

 

Benieuwd? De debatten starten vrijdag 5 april om 10.15 uur in het Van Abbemuseum. De finale begint omstreeks 14.15 uur. Kijkers en luisteraars zijn van harte welkom.