Gezonde schoolkantine

Over ons

Gezonde schoolkantine

Jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Onze school wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen door aandacht te schenken aan het creëren van een gezonde schoolkantine.

 

Dit is in onze ogen een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken. Wat je aanbiedt en de manier waarop je eten aanbiedt heeft namelijk altijd effect op de keuzes van de leerlingen. Veel jongeren geven zelf ook aan dat ze gezond willen eten in de schoolkantine, maar dan moet die keuze er wel zijn.

 

Onze visie
De school is een beschermende plek en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. Het feit dat er in de omgeving, zoals thuis, ongezonde producten aanwezig zijn, is geen reden om deze binnen de school aan te bieden of te stimuleren. Het Van Maerlantlyceum biedt een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Om dit binnen onze school te borgen heeft de school een Voedingsbeleid opgesteld volgens de richtlijnen Gezondere kantines van het Voedingscentrum. Dit beleid treft u onderstaand aan.

 

Beleid gezondere schoolkantine

 

Gouden schoolkantine!
De afgelopen jaren heeft onze school, samen met onze partner Markies Catering, in stappen toegewerkt naar een steeds gezonder aanbod in onze schoolkantine. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in de toekenning van de Gouden Schoolkantineschaal, als onderdeel van het ondersteuningsprogramma De Gezonde Schoolkantine dat door het Voedingscentrum wordt uitgevoerd. Een mooi resultaat, waarmee wordt onderstreept dat we op de goede weg zijn. Wat houdt de gouden schoolkantine concreet in?:
"In de gouden kantine worden mensen vrijwel automatisch gestimuleerd om de betere keuze te maken, door het aanbod en de aankleding. Het overgrote deel van de zichtbare producten is een betere keuze en er wordt zowel groente als fruit aangeboden. Gezond kiezen is vanzelfsprekend. Kwantitatief betekent dit: de kantine straalt in zijn geheel gezondheid uit en minimaal 80% van het zichtbare aanbod bestaat uit voorkeur en/of middenwegproducten".