Onze ouders

Richtlijnen verlof talentvolle leerlingen

 

Richtlijnen mbt verlof voor talentvolle leerlingen op het Van Maerlantlyceum (sport, muziek, dans)

 

 

Onze school wil niet een bijzondere status innemen zoals LOOT- of Topsportvriendelijke school omdat deze kwalificaties ook verplichtingen met zich meebrengen die wij niet op ons willen nemen.

Daarom de volgende afspraak voor sporters (voor andere talenten geldt een soortgelijke richtlijn).

 

Verlof wordt alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 

1.  De sporter heeft een bepaalde topsportstatus. (bv uitnodiging van bond of uitnodiging voor een optreden/concours).
2. De ouders dienen het verzoek schriftelijk in, waarmee ze aangeven dat ze het van hun kant uit verantwoord vinden en dat ze achter de verlofaanvraag staan.
3. De afdeling (in overleg met de docenten) vindt het verantwoord dat de leerling voor bepaalde lessen verlof krijgt.
4. De schoolprestaties van de leerling lijden niet onder het verlof (niet voor de vakken waar het verlof betrekking op heeft, maar ook niet op het totaal: de rapporten moeten voldoende zijn).
5. Indien het verlof voor een langere periode geldt wordt na ieder rapport de aanvraag voor verlof opnieuw bekeken.
6. De leerling moet de stof van de gemiste lessen en de gemiste lestijd inhalen, al dan niet met aanwijzingen, opdrachten en adviezen van de betreffende docenten. Een planning wordt in overleg met de afdeling gemaakt.
7. Verlof tijdens proefwerkweken en schoolexamens wordt niet gegeven.
8. Van de gemaakte afspraken moet verslag worden gemaakt.
9. Voor zaken waar dit protocol niet in voorziet neemt de rector een beslissing.