Onze ouders

Richtlijnen verlof talentvolle leerlingen

 

Richtlijnen mbt verlof voor talentvolle leerlingen op het Van Maerlantlyceum (sport, muziek, dans)

 

De leerplichtwet biedt onze school maar beperkte mogelijkheden om leerlingen verlof te geven:

"Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden liggen buiten de wil van de aanvrager. Voorbeelden zijn een huwelijk, begrafenis of jubileum. File vermijden, gekochte tickets, vakantie op uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken, zijn geen gewichtige omstandigheden. Tot tien schooldagen ligt de beslissing bij de directie van de school. Voor verlof van meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtconsulent van de gemeente. Het verzoek voor verlof moet schriftelijk ingediend worden."

 

Onze school wil niet een bijzondere status innemen zoals LOOT- of Topsportvriendelijke school omdat deze kwalificaties ook verplichtingen met zich meebrengen die wij niet op ons willen nemen.

Daarom de volgende afspraak voor sporters (voor andere talenten geldt een soortgelijke richtlijn).

Verlof wordt alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1.  De sporter heeft een bepaalde topsportstatus. (bv uitnodiging van bond of uitnodiging voor een optreden/concours).
2. De ouders dienen het verzoek schriftelijk in, waarmee ze aangeven dat ze het van hun kant uit verantwoord vinden en dat ze achter de verlofaanvraag staan.
3. De afdeling (in overleg met de docenten) vindt het verantwoord dat de leerling voor bepaalde lessen verlof krijgt.
4. De schoolprestaties van de leerling lijden niet onder het verlof (niet voor de vakken waar het verlof betrekking op heeft, maar ook niet op het totaal: de rapporten moeten voldoende zijn).
5. Indien het verlof voor een langere periode geldt wordt na ieder rapport de aanvraag voor verlof opnieuw bekeken.
6. De leerling moet de stof van de gemiste lessen zelfstandig inhalen, al dan niet met aanwijzingen, opdrachten en adviezen van de betreffende docenten.
7. Verlof tijdens proefwerkweken en schoolexamens wordt niet gegeven.
8. Van de gemaakte afspraken moet verslag worden gemaakt.
9. Voor zaken waar dit protocol niet in voorziet neemt de rector een beslissing.