Onze ouders

Ouderspreekuur

 

Ouders spelen een belangrijke rol op school. Een goed samenspel tussen ouders, leerlingen en school vormt een goede basis voor schoolsucces.

 

Om deze reden worden door de school regelmatig ouderavonden en ouderspreekuren georganiseerd. Direct contact opnemen met een docent of de afdeling is ook altijd mogelijk.

 

 

Ouderspreekuur
Naar aanleiding van de rapportages zijn er spreekuren waar ouders de docenten kunnen spreken. Voor de data: jaarplanning 2017-2018. Bij bijzonderheden is het natuurlijk mogelijk om op elk passend moment contact op te nemen met de vakdocent, mentor, afdeling of rector.

 

De inschrijftermijn voor het mentorspreekuur van 7 en 8 februari a.s. is verstreken.

 

Mocht u zich toch nog willen aanmelden dan verwijzen wij u naar de onderstaande richtlijnen:

 

De inschrijftermijn is verstreken en ik wil me alsnog aanmelden voor het spreekuur, wat kan ik doen?

Voor afspraken na de sluitingsdatum van inschrijving voor het mentorspreekuur kunt u rechtstreeks met de mentor een afspraak maken, voor zover dit nog inpasbaar is in het rooster van de mentor. U kunt dit doen middels het sturen van een e-mail aan de desbetreffende mentor(en). De e-mailadressen kunt u vinden op de schoolsite www.vanmaerlantlyceum.nl onder "medewerkers/even voorstellen".

 

Ik heb me ingeschreven voor het spreekuur, maar kan door omstandigheden niet komen, hoe meld ik dit?
Gelieve dit z.s.m. telefonisch door te geven aan de afdeling Onderwijsadministratie (040-2513704).

 

Ik ben niet ingedeeld op de dag waarvoor ik een voorkeur hebt aangegeven, hoe kan dit?
Indien u een verhindering niet expliciet heeft aangegeven houdt het roosterprogramma zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, maar zullen uw wensen niet altijd kunnen worden gehonoreerd.

 

Indien u expliciet heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn op een bepaald dagdeel (zoals vermeld in de handleiding) houdt het roosterprogramma wel rekening met uw verhindering.

 

Het eerstvolgende ouderspreekuur is op dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018.