Ouderraad

 

Activiteiten

De ouderraad ondersteunt de school bij en tijdens een aantal contactmomenten met ouders en/of (toekomstige) leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de Open Dag, thema-avonden, klankbordavonden en de beroepenavond. Wij weten uit ervaring dat vele handen licht werk maken. Iedere inzet, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd. Meer informatie of aanmelden via ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema-avond georganiseerd. De sprekers zullen veelal over de ouder-/puberproblematiek spreken, zoals huiswerk, puberbrein, alcoholmisbruik etc. Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders. Doel hiervan is de mogelijkheid om andere ouders te treffen en eventueel ook in gesprek te gaan met de klankbordouders. Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2018-2019

 

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

verslag bijeenkomst november 2018

agenda bijeenkomst november 2018

 

verslag bijeenkomst september 2018