Ouderraad

 

Activiteiten

De ouderraad ondersteunt de school bij en tijdens een aantal contactmomenten met ouders en/of (toekomstige) leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de Open Dag, thema-avonden, klankbordavonden en de beroepenavond. Wij weten uit ervaring dat vele handen licht werk maken. Iedere inzet, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd. Meer informatie of aanmelden via ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema-avond georganiseerd. De sprekers zullen veelal over de ouder-/puberproblematiek spreken, zoals huiswerk, puberbrein, alcoholmisbruik etc. Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders. Doel hiervan is de mogelijkheid om andere ouders te treffen en eventueel ook in gesprek te gaan met de klankbordouders. Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2019-2020

 

Dit schooljaar is de thema-avond gewijd aan het onderwerp 'Jongeren en Verslavingen'
Datum: 21 oktober Tijd: 20.00 uur

Verslavingen bij jongeren komen helaas met enige regelmaat voor: roken, alcohol, drugs, etc.. Veel heeft te maken met verleidingen en (nieuwe en veranderende) interne gevoelens. Onder het programma van De gezonde school en genotmiddelen, https://www.dgsg.nl, heef het van Maerlantlyceum het initiatief genomen om samen met de GGD de leerkrachten via het lespakket In Charge hierin te trainen. De leerlingen krijgen lessen over zelfcontrole, waardoor ze beter in staat zullen zijn om allerlei verleidingen te weerstaan.

Tijdens deze avond zullen de GGD en Novadic Kentron uitleg geven over:

- verslavingen bij jongeren – signalen, gevaren;
- het lespakket In Charge;
- cruciale samenwerking van de omgeving – school, ouders, experts;
- tools voor ouders.

Het belooft een informatieve, interactieve avond te worden en we nodigen iedereen hiervoor van harte uit!

Voorafgaand aan de thema-avond, vindt de jaarvergadering van de ouderraad plaats om 19.30 uur.
U bent ook daar van harte welkom!

 

 

 

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

thema-avond van Maerlantlyceum.pdf

vml-or CONCEPT notulen ALV.pdf

OR jaarverslag 18-19.pdf

verslag bijeenkomst juni 2019

verslag bijeenkomst april 2019

verslag bijeenkomst februari 2019

verslag bijeenkomst 14 januari 2019

jaarverslag 2017-2018 

verslag bijeenkomst november 2018

verslag bijeenkomst september 2018