Ouderraad

 

Activiteiten

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die gezamenlijk de school ondersteunen bij en tijdens een aantal contactmomenten met ouders en/of (toekomstige) leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de Open Dag, thema-avonden, klankbordavonden en de beroepenavond. Wij weten uit ervaring dat vele handen licht werk maken. Iedere inzet, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd. Meer informatie of aanmelden via ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema- en klankbordavonden

Om gedurende het hele jaar een goed contact tussen ouders en de school en ouders onderling te bevorderen, worden er voor de ouders van de brugklassen (en later wellicht ook de tweede klassen) "klankbord" avonden georganiseerd door de ouderraad in samenspraak met de afdeling onderbouw. Voorafgaand aan deze avonden vraagt de ouderraad enkele ouders om als klankbordouder op te treden. Ouders van de brugklassers kunnen via de klankbordouder meepraten over onderwijs, welbevinden, veiligheid en beleid.

 

Ook wordt er twee maal per jaar een thema-avond georganiseerd. De sprekers zullen veelal over de ouder-/puberproblematiek spreken, zoals huiswerk, puberbrein, alcoholmisbruik etc. Ter afsluiting van deze avonden is er met ingang van 2015 tevens een afsluitend samenzijn voor alle ouders. Doel hiervan is de mogelijkheid om andere ouders te treffen en eventueel ook in gesprek te gaan met de klankbordouders. Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2017-2018

 

Thema-avond 23 maart 2017 

Eind december 2016 is een succesvolle thema-avond gehouden over het onderwerp "puber in huis", waarbij een honderdtal ouders vertegenwoordigd waren. N.a.v. deze avond is na overleg tussen de ouderraad, Van Maerlant en de klankbordgroep, waar een 15-tal ouders aan deelnemen, besloten om het onderwerp (digitaal) pesten/mediawijsheid verder uit te diepen.

Marlou Bannier, trainer bij Verus, heeft hierover een thema-avond verzorgd op donderdagavond 23 maart. De onderwerpen die aan bod komen kwamen:

*   Pesten in 2017. Wat is er veranderd?
* Wat is typisch pestgedrag? Waar komt het vandaan en wat kan je doen als ouders?
* Wat is typisch pestgedrag? Waar komt het vandaan en wat kan je doen als ouders?
* Concrete tips en het uitwisselen van ervaringen helpen op deze avond om de goede balans te vinden tussen vertrouwen en controleren. 

 

 

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

 

agenda algemene ledenvergadering 1 februari 2018

 

jaarverslag 2016/2017

 

Verslag ouderraad 3 april 2017

 

Verslag ouderraad 16 januari 2017

 

Begroting 2016-2017

 

Algemene ledenvergadering 19 december 2016

 

Financieel verslag 2015-2016

 

Jaarverslag 2015-2016

 

Jaarverslag 2014-2015

 

Verslag ouderraad 7 november 2016

 

Verslag ouderraad 26 september 2016

 

Verslag ouderraad 11 april 2016

 

Verslag ouderraad 15 februari 2016

 

Overzicht inzet activiteiten 2015-2016
 

Bank