Ouderraad

 

Alle ouders en verzorgers samen vormen de ouderraad. Het bestuur van de ouderraad (OR) wordt tijdens de jaarvergaderingen aangesteld. De ouderraad wil de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders stimuleren.Ze ondersteunt de school bij diverse activiteiten en contactmomenten tussen ouders en school door het jaar heen. In overleg met de schoolleiding wordt gekeken waar er behoefte is aan ondersteuning van ouders en hoe de ouderraad hierbij kan helpen.
Voorbeelden van georganiseerde activiteiten zijn:

*     Open Dag
*   Thema-avonden
*   Klankbordgroepen
*   Beroepenavond
*   Fotojaarboek voor examenkandidaten


Naast de ondersteunende rol is de ouderraad ook een klankbord voor de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding hebben regelmatig (6-8x per jaar) overleg.

 

Interesse om lid te worden?
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de ouderraad? U kunt altijd contact opnemen via de email: ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema avond georganiseerd voor de ouders van Van Maerlant leerlingen. Tijdens deze avonden worden actuele onderwerpen/ vraagstukken besproken die spelen bij leerlingen en ouders, zoals werking van het puberbrein, verslavingsgevaar (substanties en online), seksualiteit, digitalisering van het onderwijs en social media gebruik.
Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders.

Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2020-2021

 

Afgelopen schooljaar was de thema avond gewijd aan het onderwerp 'Jongeren en Verslavingen (substanties)'.
Sprekers waren Marijke de Kroes van de GGD en Floris Brocaar van Novadic Kentron.
Tijdens de avond is uitleg gegeven over:

*   verslavingen bij jongeren – signalen, gevaren;
*   het lespakket In Charge;
*   cruciale samenwerking van de omgeving – school, ouders, experts;
*     tools voor ouders.

 

Klik hier voor de presentatie

 

Verslavingen bij jongeren komen helaas met enige regelmaat voor: roken, alcohol, drugs, etc.. Veel heeft te maken met verleidingen en (nieuwe en veranderende) interne gevoelens. Onder het programma van De gezonde school en genotmiddelen, https://www.dgsg.nl, heeft het van Maerlantlyceum het initiatief genomen om samen met de GGD de leerkrachten via het lespakket In Charge hierin te trainen. De leerlingen krijgen lessen over zelfcontrole, waardoor ze beter in staat zullen zijn om allerlei verleidingen te weerstaan.

 

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

20200210 vml-or notulen.pdf

20191209 vml-or notulen.pdf

20190909 vml-or notulen.pdf 

vml-or CONCEPT notulen ALV.pdf

OR jaarverslag 18-19.pdf

verslag bijeenkomst juni 2019

verslag bijeenkomst april 2019

verslag bijeenkomst februari 2019

verslag bijeenkomst 14 januari 2019

jaarverslag 2017-2018 

verslag bijeenkomst november 2018

verslag bijeenkomst september 2018