Ouderraad

Alle ouders en verzorgers samen vormen de ouderraad. Het bestuur van de ouderraad (OR) wordt tijdens de jaarvergaderingen aangesteld. De ouderraad wil de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders stimuleren.Ze ondersteunt de school bij diverse activiteiten en contactmomenten tussen ouders en school door het jaar heen. In overleg met de schoolleiding wordt gekeken waar er behoefte is aan ondersteuning van ouders en hoe de ouderraad hierbij kan helpen.

Voorbeelden van georganiseerde activiteiten zijn:

*     Open Dag
*   Thema-avonden
*   Klankbordgroepen
*   Beroepenavond
*   Fotojaarboek voor examenkandidaten


Naast de ondersteunende rol is de ouderraad ook een klankbord voor de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding hebben regelmatig (6-8x per jaar) overleg.

 

Interesse om lid te worden?
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de ouderraad? U kunt altijd contact opnemen via de email: ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema avond georganiseerd voor de ouders van Van Maerlant leerlingen. Tijdens deze avonden worden actuele onderwerpen/ vraagstukken besproken die spelen bij leerlingen en ouders, zoals werking van het puberbrein, verslavingsgevaar (substanties en online), seksualiteit, digitalisering van het onderwijs en social media gebruik.
Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders.

Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2020-2021

 

 

 

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

20.11.06 notulen VML ALV

20.12.14 notulen VML OR vergadering

21.02.08 notulen VML OR vergadering

Jaarverslag OR 19-20

20201026 vml-or jaaragenda

20200615 vml-or notulen

20191021 vml-or CONCEPT notulen ALV

20200210 vml-or notulen.pdf