Ouderraad

 

Activiteiten

De ouderraad ondersteunt de school bij en tijdens een aantal contactmomenten met ouders en/of (toekomstige) leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de Open Dag, thema-avonden, klankbordavonden en de beroepenavond. Wij weten uit ervaring dat vele handen licht werk maken. Iedere inzet, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd. Meer informatie of aanmelden via ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema-avond georganiseerd. De sprekers zullen veelal over de ouder-/puberproblematiek spreken, zoals huiswerk, puberbrein, alcoholmisbruik etc. Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders. Doel hiervan is de mogelijkheid om andere ouders te treffen en eventueel ook in gesprek te gaan met de klankbordouders. Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2018-2019

  

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

 

agenda algemene ledenvergadering 1 februari 2018

 

jaarverslag 2016/2017

 

Verslag ouderraad 3 april 2017

 

Verslag ouderraad 16 januari 2017

 

Begroting 2016-2017

 

Algemene ledenvergadering 19 december 2016

 

Financieel verslag 2015-2016

 

Jaarverslag 2015-2016

 

Jaarverslag 2014-2015

 

Verslag ouderraad 7 november 2016

 

Verslag ouderraad 26 september 2016

 

Verslag ouderraad 11 april 2016

 

Verslag ouderraad 15 februari 2016

 

Overzicht inzet activiteiten 2015-2016
 

Bank