Ouderraad

Alle ouders en verzorgers samen vormen de ouderraad. Het bestuur van de ouderraad (OR) wordt tijdens de jaarvergaderingen aangesteld. De ouderraad wil de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders stimuleren.Ze ondersteunt de school bij diverse activiteiten en contactmomenten tussen ouders en school door het jaar heen. In overleg met de schoolleiding wordt gekeken waar er behoefte is aan ondersteuning van ouders en hoe de ouderraad hierbij kan helpen.

Voorbeelden van georganiseerde activiteiten zijn:

*     Open Dag
*   Thema-avonden
*   Klankbordgroepen
*   Beroepenavond
*   Fotojaarboek voor examenkandidaten


Naast de ondersteunende rol is de ouderraad ook een klankbord voor de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding hebben regelmatig (6-8x per jaar) overleg.

 

Interesse om lid te worden?
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de ouderraad? U kunt altijd contact opnemen via de email: ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema avond georganiseerd voor de ouders van Van Maerlant leerlingen. Tijdens deze avonden worden actuele onderwerpen/ vraagstukken besproken die spelen bij leerlingen en ouders, zoals werking van het puberbrein, verslavingsgevaar (substanties en online), seksualiteit, digitalisering van het onderwijs en social media gebruik.
Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders.

Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2020-2021

 

Afgelopen oktober 2020 was er een online thema-avond 'HELP! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen'.

 

Deze thema-avond werd gegeven door Laurens Veltman, van Digital Awareness (www.digitalawareness.nl).
De avond stond in het teken van inzicht krijgen in het digitale gedrag van uw zoon/dochter. Verder heeft Laurens handvatten gegeven om in contact te komen en bij te sturen op (de mate van) digitaalgedrag.

Vragen en antwoorden die aan bod zijn gekomen zijn:

 

1.    Wat zijn de meest voorkomende digitale verleidingen en hoe werken deze?
2.   Hoe werkt het brein en waarom is het zo gevoelig voor de digitale wereld & social media?
3.   Waarom zijn jongeren zo geneigd zichzelf hierin te verliezen en hoe kan dit anders?
4.   Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van je zoon/dochter zonder ze blind te volgen?
5.   Wanneer gaat digitaal gedrag over in verslaving en hoe herken je dit als ouder?
6.   Waarom kun je als ouder zo lastig tot je zoon/dochter doordringen en hoe kan dit anders?

 

De presentatie-stijl van Laurens was actief en prettig om naar te luisteren en er waren veel geïnteresseerden ingelogd om de presentatie bij te wonen.
Het was een informatieve, interactieve avond met veel goede tips.

 

"klik hier voor de presentatie"

 

 

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

Jaarverslag OR 19-20

20201026 vml-or jaaragenda

20200615 vml-or notulen

20191021 vml-or CONCEPT notulen ALV

20200210 vml-or notulen.pdf