Ouderraad

 

Activiteiten

De ouderraad ondersteunt de school bij en tijdens een aantal contactmomenten met ouders en/of (toekomstige) leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de Open Dag, thema-avonden, klankbordavonden en de beroepenavond. Wij weten uit ervaring dat vele handen licht werk maken. Iedere inzet, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd. Meer informatie of aanmelden via ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema-avond georganiseerd. De sprekers zullen veelal over de ouder-/puberproblematiek spreken, zoals huiswerk, puberbrein, alcoholmisbruik etc. Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders. Doel hiervan is de mogelijkheid om andere ouders te treffen en eventueel ook in gesprek te gaan met de klankbordouders. Voor de data verwijzen wij u naar de jaarplanning 2018-2019

 

Dit schooljaar (14 januari jl.) was de thema-avond van de ouderraad gewijd aan het thema Jongeren en stress.
Onder leiding van de inspirerende spreker Hanneke Hoens kwam een boeiend gesprek tot stand over
dit thema. Hoe signaleren we stress bij onze kinderen en hoe begeleiden we hen vervolgens. Dat waren vragen die
naar aanleiding van de presentatie besproken werden. Voor wie niet aanwezig kon zijn is via deze link de presentatie te vinden.

 

 

Verslagen en andere documenten van de Ouderraad

 

agenda bijeenkomst april 2019 

 

verslag bijeenkomst februari 2019

 

verslag bijeenkomst 14 januari 2019

jaarverlsag 2017-2018 

 

verslag bijeenkomst november 2018

 

verslag bijeenkomst september 2018