Ouderavond brugklas 12 en 13 september 2016

Aan de ouders/verzorgers van de brugklasleerlingen

 

Eindhoven, september 2016

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Met genoegen nodigen wij u uit voor een kennismaking met de school op onze eerste ouderavond.

De ouders/verzorgers van de leerlingen van de klassen G1a, G1b en G1c verwachten we op maandag 12 september a.s. om 19.30 uur, de ouders/verzorgers van de leerlingen van de klassen B1a, B1b, B1c, B1d en B1e op dinsdag 13 september a.s. om 19.30 uur. De ouderavonden vinden plaats in de gymzaal (E09). Vanaf 19.00 uur wordt u een kopje koffie aangeboden in de hal.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Inleiding door de afdelingsleider onderbouw
  • Informatie oudervereniging
  • Presentatie Spectrum Brabant
  • Ontmoeting met de mentor van uw zoon of dochter in een van de leslokalen
  • Drankje in de hal

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 

U hebt deze brief, als het goed is, reeds ontvangen via uw emailadres met een link om aan te melden. Het kan zijn dat u zich nog niet heeft kunnen aanmelden. Dat kan dan alsnog via de volgende link: https://goo.gl/forms/ZxxbDnv9PbKPjkAb2

Om organisatorische redenen is het van belang voor ons te weten hoeveel personen we kunnen verwachten. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 9 september a.s.

 

Met vriendelijke groet,

Team Afdeling Onderbouw,

R. van IJzendoorn

N. Derksen

A. Lambrechts