Studiekeuze Stripboek

Een goede studiekeuze is belangrijk. Aanstaande studenten vragen vaak advies aan hun ouders. En ouders willen hun kind graag ondersteunen. Ze willen meehelpen om de beste studie te kiezen. Maar hoe vind je de beste studie?


Het Studiekeuze Stripboek kan hierbij helpen. In het Studiekeuze Stripboek staan tekeningen van elke stap van het studiekeuzeproces. Bij elk plaatje staan ook tips. De tekeningen helpen u om ook op een luchtige manier over studiekeuze te praten. Studiekeuze Stripboek: https://www.wur.nl/upload_mm/6/5/9/180d6624-d3f2-4428-b085-ee21558931fe_Studiekeuze%20Stripboek.pdf