Schoolkantine

Samen met onze cateraar, Markies Catering, streeft onze school naar een gezonde schoolkantine. Een gezonde kantine heeft een aanbod en een uitstraling die voldoen aan de richtlijnen 'Gezondere Kantines' van het Voedingscentrum.

 

De schoolkantine maakt gezonde keuzes aantrekkelijk en voor de hand liggend. In een gezondere kantine worden leerlingen 'verleid' om gezond te kiezen. Hun oog valt meteen op de ruime keuze in gezonde broodjes, groente en fruit en water is de logische dorstlesser.

 

Het ziet er heerlijk uit. Als iemand toch een reep of snack wil, dan kan dat, maar het ligt niet voor het grijpen. Dit betekent ook dat onze school het nuttigen van fastfood zal ontmoedigen. Zo is het voor leerlingen niet toegestaan om fastfood (bv pizza's) op school te laten bezorgen en te nuttigen. In voorkomende gevallen zal hiertegen door de school worden opgetreden.

 

In overleg met de leerlingenraad worden er meer zitplaatsen gerealiseerd. Daarnaast wordt er op korte termijn gekeken naar extra, betere en sfeervollere verlichting. De sectie Tekenen gaat aan de slag met het sfeervoller maken van de kantine. Eind vorig schooljaar zijn er al een aantal andere aanpassingen aangebracht in overleg met Markies, onze cateraar, zoals een lagere balie en betere uitstalling van broodjes. Markies zorgt voor een gezond en gevarieerd aanbod.

Er is een watertappunt in de kantine gerealiseerd.

Sinds enkele weken verstrekken we gratis appels in de leerling kantine.