Functionaliteit ruimtes

Leerlingen hebben te kennen gegeven dat ze behoefte hebben aan ruimtes waar ze kunnen werken. Daarnaast is van belang dat het  in de hal rustig is tijdens de lessen. Daarom geven we duidelijk aan wat de functionaliteit van de verschillende ruimtes is.

 

 

Hal                                  Tijdens lessen is het stil en wordt er niet gegeten en/of gedronken

Mediatheek                      Werken, individueel of in groepen en wordt er niet gegeten en/of gedronken

Huiskamer                       Fluisterstil werken, individueel of in groepen en wordt er niet gegeten en/of gedronken

Leerling kantine               Werken of "chillen", je mag eten en/of drinken