Rapporten

Deze week ontvangen jullie het rapport over periode 1. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan ten opzichte van voorgaande jaren. Ten eerste is de lay-out anders.

 

Om een duidelijker beeld te geven van de prestaties van uw zoon/dochter in de voorafgaande periode, staat er daarnaast vanaf nu, naast het afgeronde jaarcijfer, ook een periodecijfer afgerond op één decimaal op het rapport. Ook worden de afgeronde jaarcijfers van periode 2-3-4 weergegeven. Het kan zijn dat deze kolommen niet overeen komen met het jaarcijfer van periode 1. De oorzaak hiervan is dat er inmiddels al cijfers zijn behaald in periode 2 welke al zijn meegewogen in het voortschrijdend jaarcijfer van periodes 2-3-4.