Plato in de bovenbouw, V3 en V4

Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen uit V3 en V4 de mogelijkheid gehad deel te nemen aan het project 'Plato in de bovenbouw'. Dit schooljaar gaan we Plato ook weer aanbieden. In tegenstelling tot Plato in de onderbouw kunnen in principe alle leerlingen meedoen.

 

De doelstelling van het Plato-project is: "Leerlingen de mogelijkheid bieden zich te verdiepen in onderwerpen waarin zij zeer geïnteresseerd zijn".

De bedoeling is dat zij op deze manier uitgedaagd en gemotiveerd worden om te excelleren op zelfgekozen inhoud en vaardigheid. Het is tevens de mogelijkheid om aan een eigen portfolio te werken.

Een leerling kan vanuit drie gedachten kiezen om deel te nemen:

1. Een vakinhoudelijke verdieping

2. Verdieping door bezoek en/of meelopen bij een andere opleiding of bij een bedrijf

3. Vrij in te brengen thema

 

De leerlingen worden in november geïnformeerd. Zodra zij zich hebben ingeschreven, volgen gesprekken op de afdeling en wordt besloten of leerlingen mogen deelnemen.