Mei 2018

Mededelingen

 

China

Op 23 april gingen 40 leerlingen van het Van Maerlant lyceum onder begeleiding van vier docenten op uitwisseling naar China. Twee weken lang waren we met z'n allen op reis. In de eerste week verbleef iedereen in zijn of haar eigen gastgezin en hadden we een gezamenlijk programma op school.

Lees meer

 

Excursie Steyl voor brugklassen

In het kader van de lessen biologie, aardrijkskunde en levensbeschouwing gaan de brugklassen een dag op excursie. De reis gaat naar de plaats Steyl (bij Venlo). Iedere klas voert in een eigen volgorde de diverse onderdelen van het programma uit.

Lees meer

 

Dvd's muziekavonden

Alle bestelde Dvd's van de muziekavonden en de dansavond kunnen vanaf maandag 28 mei worden afgehaald in de mediatheek.

Lees meer

 

Franse taaldag

De jaarlijkse taaldag stond weer voor de deur! Meer dan 200 derdeklassers hebben zich voorbereid om gesprekjes in het Frans te gaan voeren.

Lees meer

 

Huiskamer

Jullie kunnen deze periode gebruik maken van de huiskamer.

Lees meer

 

Deuren en muren

Beste leerlingen,

Het vriendelijke verzoek aan jullie om niet op muren en deuren te schrijven!

 

Reconstructie Van Maerlantlaan

Zoals eerder aangekondigd gaat de gemeente de Van Maerlantlaan reconstrueren. Op 30 mei starten de werkzaamheden aan de weg en het riool van de Jacob van Maerlantlaan.

Lees meer

 

Nieuwe telefonie

Wij gaan veranderen van telefonie. Wij verwachten dat dit echter zonder problemen zal gaan verlopen.

 

Uitslag verkiezingen Oudergeleding MR

In de afgelopen maand hebben we jullie als ouder(s)/verzorger(s) gevraagd een stem uit te brengen om een nieuw ouderlid voor de medezeggenschapsraad (MR) van het van Maerlant Lyceum te kiezen. We zijn blij te melden dat we na telling van de bijna 250 stemmen een uitslag hebben.
Lees meer