Huisvesting

16 mei jl. heeft in de gemeenteraad de bespreking plaatsgevonden van de herijking van het Integraal Huisvestingsplan 2016-2019, waarvan de plannen voor het Van Maerlantlyceum deel uitmaken. Bij de op de bespreking volgende stemming werden de plannen unaniem aangenomen. Daarmee is de besluitvorming over de aanpassing van de huisvesting van het Van Maerlantlyceum rond.

 

Op korte termijn wordt gestart met de voorbereidingen daarvoor. De eerste stappen bestaan uit de inrichting van de projectorganisatie in samenspraak met OMO. Ook wordt het Programma van Eisen uit 2013 opnieuw tegen het licht gehouden en zo nodig op onderdelen herijkt. De wijze waarop is op dit moment onderwerp van bespreking en zal naar verwachting begin juni bekend worden gemaakt.