Hoe is het om blind te zijn?

Hoe is het om blind te zijn?

In de week van 12 en 19 juni komt Joke Clazing in alle tweede klassen tijdens de biologieles dit verduidelijken.

Evenals vorig jaar vertelt zij over haar blind zijn en op welke manier zij daarmee omgaat. Tevens geeft zij aan welke middelen er zoal zijn waardoor zij van haar blindheid zo min mogelijk last heeft. Zij doet dat op zo'n open en enthousiaste wijze dat er bij de leerlingen nauwelijks schroom is om haar vele vragen stellen.