Excursie Steyl

In het kader van de lessen biologie, aardrijkskunde en levensbeschouwing gaan de havo/vwo brugklassen een dag op excursie. De reis gaat naar de plaats Steyl (bij Venlo). Iedere klas voert in een eigen volgorde de diverse onderdelen van het programma uit. Het programma is in de lessen voorbereid.

 

Het heeft als hoofddoel het oefenen in gericht waarnemen en het verrichten van biologisch onderzoek. Het programma heeft als thema: onze houding ten opzichte van de natuur. Op het programma staan o.a. een bezoek aan het missiemuseum en de botanische tuin. Ook maken de leerlingen een boottocht over de Maas via het stuw- en sluizencomplex Belfeld naar Kessel.


De leerlingen van klas B1a en B1e gaan op dinsdag 6 juni, de leerlingen van klas B1b en B1c op woensdag 7 juni en die van klas B1d op donderdag 8 juni. De brief met het rooster en informatie wordt via de mail verspreid.