Maart 2018

Mededelingen

 

Workshop nieuwbouw

Zoals eerder bekend is gemaakt, staat het Van Maerlantlyceum aan de vooravond van een grote vernieuwbouw. Het gebouw wordt gedeeltelijk vernieuwd en gedeeltelijk verbouwd. En dat is fantastisch! We kunnen het gebouw opnieuw vormgeven zodat het aansluit bij de identiteit en het onderwijs van het Van Maerlantlyceum.

Lees meer

 

The Big Challenge

Dit schooljaar doet het Van Maerlantlyceum op donderdag 29 maart vanaf 14:30 uur voor de derde keer mee aan de online wedstrijd van The Big Challenge. 

Lees meer

 

Whatsappening?

Vrijdag 23 maart hebben de leerlingen van de brugklas de voorstelling Whatsappening?! door TEN producties bijgewoond.  Het was een voorstelling over de gevolgen van cyberpesten, ook wel digitaal pesten genoemd.

Lees meer

 

Activiteitenweek 3e klas

Deze periode zijn de leerlingen van de 3e klassen volop bezig met hun profielkeuze. Ze hebben hun voorlopige profielkeuze al gemaakt en in april moet de definitieve profielkeuze worden ingeleverd.

Hun activiteiten in de activiteitenweek waren dus ook voor een groot gedeelte gericht op deze profielkeuze.

Lees meer

 

Young Brainport Summer School

Het is voor deleerlingen weer mogelijk zich aan te melden voor de Young Brainport Summer School. Er is dit jaar weer plek voor leerlingen van de Brainport scholen.

Lees meer

 

Aischylosproductie

Dit jaar hebben we gekozen voor de tragedie 'Alkestis' van Euripides. Het is het oudst overgeleverde stuk van de tragediedichter, opgevoerd tijdens de Grote Dionysia van 438 voor Christus.

Lees meer

 

Gebruik beeldmateriaal leerlingen

Het gebruiken van beeldmateriaal, het delen van foto's en video's van leerlingen door scholen, vormt zelden een probleem en is meestal goedbedoeld. Toch eist de wetgever dat de school vooraf toestemming vraagt aan ouders voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen als de leerling jonger is dan 16 jaar.

Lees meer

 

 

Cultuur

 

Sevilla

Hallo mijn naam is Freek van Engelen en in dit stukje ga ik jullie in het kort vertellen hoe onze reis naar Sevilla is geweest.
Lees meer

 

Manchester

Op zondag 4 maart vlogen we met 40 leerlingen en 4 docenten vanaf Eindhoven naar Manchester voor onze buitenlandse reis.

Lees meer

 

 

Mededelingen vanuit het decanaat

 

Studeren in het buitenland

Om geïnteresseerde scholieren hierover uit eerste hand informatie te verstrekken, organiseert NWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten) op zaterdag 21 april haar jaarlijkse Scholierendag op UNIC te Utrecht. Op deze drukbezochte dag zijn leerlingen van 4-5-6 HAVO/VWO van harte welkom. Ze kunnen zich hier informeren over alles wat met studeren in het buitenland te maken heeft.

Lees meer

 

Tussenjaar, associate degree of volledige bachelorstudie in de Verenigde Staten

Het Fulbright Center organiseert ieder jaar kosteloos te bezoeken informatiebijeenkomsten voor havo en vwo scholieren en hun ouder(s) die geïnteresseerd zijn in een tussenjaar, associate degree of volledige bachelorstudie in de Verenigde Staten. 

Lees meer