We gaan (ver)bouwen!

Wellicht heb je het vanochtend al in het Eindhovens Dagblad gelezen, eindelijk is het zo ver.

De voorbereidingen voor de broodnodige renovatie en vernieuwing van ons schoolgebouw kunnen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gaan starten.

 

We zijn ontzettend blij dat er, na een lange aanloop, nu overeenstemming is bereikt met de gemeente. De samenwerking met de gemeente heeft geresulteerd in een raadsvoorstel 'Herijking Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2016-2019'.

 

Voor onze school is dit heel goed nieuws. De voorbereidingen voor de zo gewenste renovaties, en de noodzakelijke vernieuwingen met het oog op onderwijsinnovaties, kunnen nu eindelijk gestalte krijgen.

Na besluitvorming door de gemeenteraad kan gestart worden met het realiseren van moderne en toekomstbestendige huisvesting.

Op dinsdag 4 april is de commissievergadering waar het raadsvoorstel 'Herijking Integraal Huisvestings Plan (IHP) 2016-2019' wordt besproken. De gemeenteraad besluit op 11 april aanstaande over het raadsvoorstel.

 

Uiteraard worden jullie betrokken bij en op de hoogte gehouden van het hele traject.

 

Link artikel Eindhovens Dagblad:

http://www.ed.nl/eindhoven/van-maerlant-en-joriscollege-eindhoven-kunnen-snel-aan-de-slag-met-vernieuwbouw~af247f66/