Tussenjaar TotaalBeurs 8 april

Weet je niet wat je moet na havo of vwo? Denk je na over een tussenjaar?

Op de Campus van Wageningen University vindt op 8 april 2017 de eerste editie plaats van de TussenjaarTotaalBeurs.

Op deze beurs ontmoet je organisaties die zich hierin gespecialiseerd hebben.

Doel hiervan is van vo en mbo-scholieren en ouders/opvoeders te informeren over de mogelijkheden voor persoonlijk ontwikkeling en voorbereiding op een opleiding in het hoger onderwijs tijdens een tussenjaar.

Want ook een tussenjaar moet je goed plannen, een heel jaar 'niks doen' daar schiet je niets mee op.

 

Toegang is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt.

Inschrijven kan via deze link tot uiterlijk 2 april:  http://www.tussenjaartwijfels.info/inschrijfformulier-tussenjaartotaalbeurs-8-april-2017/