The Big Challenge

Dit schooljaar doet het Van Maerlantlyceum op donderdag 30 maart vanaf 14:30 uur voor de tweede keer mee aan de online wedstrijd van The Big Challenge. (http://www.thebigchallenge.com/nl/%20).

 

In deze wereldwijde wedstrijd wordt de algemene kennis van de Engelse taal getoetst. Hieruit komt een 1e, 2e en 3e winnaar naar voren - niet alleen op schoolniveau, maar ook regionaal en nationaal. The Big Challenge verbindt hier ook wat prijzen aan.

Leerlingen uit leerjaar 1 en degenen die het Cambridge atelier volgen zijn uitgenodigd hier aan deel te nemen. Wij zijn erg blij te kunnen bevestigen dat alle 52 leerlingen die zich hiervoor hebben aangemeld bij hun docenten allemaal mee mogen doen!  Zij treffen in magister een notificatie aan op de betreffende datum. 

 

We hopen dat met deelname aan deze wedstrijd een nieuwe traditie op het Van Maerlantlyceum wordt gestart en wensen onze leerlingen uiteraard heel veel succes toe!