Onderzoek scheidingen

Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding.

 

Doel van het onderzoek:
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Met dit onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

 

Doelgroep:
We zijn daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar of korter geleden uit elkaar zijn gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan. Eén of meer kinderen zijn tussen de 8-16 jaar. Ervaring met eerder onderzoek leert ons dat kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek. Het liefst zien we beide ouders, maar deelname is ook mogelijk als één ouder mee wil doen. Als beide ouders meedoen dan hoeven zij niets samen te doen, er worden aparte afspraken gemaakt. Ook hoeven ouders en kinderen niet naar de Universiteit Utrecht te komen.

 

Onderzoeksopzet
Om verandering te kunnen onderzoeken zijn er 3 metingen: kort nadat ouders apart wonen, één jaar later en nog één jaar later. Voor elke meting krijgen kinderen €10,- en aan het eind worden 3 geldbedragen (€50,- €100,- en €150,-) verloot. Tijdens het onderzoek vullen ouder(s) en kind(eren) afzonderlijk een vragenlijst in. Ook filmen we ouder en kind tijdens een gezamenlijk taakje in gespreksvorm. Tot slot houden kinderen elk halfjaar, 2 weken een paar vragen bij in onze App.

 

Helpt u ons mee...
Meer zicht te krijgen op hoe gezinnen zich aanpassen na een scheiding, zodat we kinderen én ouders beter kunnen helpen tijdens deze vaak lastige periode? Of kent u iemand anders in deze situatie die mogelijk mee zou willen doen? Kijk op onze website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl voor meer informatie, onze contactgegevens en een online aanmeldformulier! U kunt ook direct mailen naar gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl.

 

***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.***