Mededelingenblad Maart 2017

Mededelingen

 

We gaan (ver)bouwen!

Wellicht heb je het vanochtend al in het Eindhovens Dagblad gelezen, eindelijk is het zo ver.

De voorbereidingen voor de broodnodige renovatie en vernieuwing van ons schoolgebouw kan naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gaan starten.
Lees meer

 

Stilteruimte hal 

Door de toenemende overlast van geluid vanuit de hal en de impact die dit heeft op de lessen, is besloten om - tijdens de lessen - van de hal een stilteruimte te maken.

lees meer

 

Ingezonden brief Nederlands voor het ED

In het kader van de opdracht 'ingezonden brief' bij het vak Nederlands hebben we onze leerlingen uitgedaagd om een echte ingezonden brief over een actueel onderwerp op te sturen naar het ED of een landelijke krant.

Lees meer

 

Gala

De definitieve datum voor het gala is 1 juni 2017.

Lees meer

 

Mededelingen proefwerkweek

Bij alle toetsen in leerjaar 1 t/m 6 is het niet toegestaan dat leerlingen hun jassen, tassen, mobiel en horloge meenemen in het lokaal.

Lees meer

 

Onderzoek scheidingen

Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding.

Lees meer

 

Na Examen Dagen

Binnenkort staan de centrale eindexamens alweer voor de deur. Een hele spannende maar ook zeker belangrijke periode van twee weken.

Lees meer

 

Young Talent Tour

Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert Fontys tijdens de Dutch Technology Week de Young Talent Tour (onderdeel van de Young Talent Day). 
Lees meer

 

Dvd's muziekavonden

Na de activiteiten week is het weer mogelijk om Dvd's te bestellen van onze succesvolle muziekavonden op 9/10/11 februari jl. in het Park theater.
Lees meer

 

The Big Challenge

Dit schooljaar doet het Van Maerlantlyceum op donderdag 30 maart vanaf 14:30 uur voor de tweede keer mee aan de online wedstrijd van The Big Challenge. 

Lees meer

 

Euroknallers catering

Lees meer

 

 

Cultuur

 

Uitwisselingsreis China

Vorig schooljaar is er een uitwisselingsreis naar China georganiseerd. Vanwege het grote enthousiasme van de deelnemende leerlingen en begeleiders over de inhoud van de reis en hun ervaringen is besloten deze reis volgend schooljaar opnieuw te organiseren.
Lees meer

 

Een Eeuw Eindhoven

In de periode van woensdag 29 maart t/m 21 april 2017 (wk 13 t/m 16) zullen alle tweedejaars havoleerlingen werken aan het project 'Een Eeuw Eindhoven'.

Lees meer

 

 

Uitnodiging

 

Profielwerkstuk presentaties

Op woensdagavond 5 april presenteren de leerlingen van havo-5 en vwo-6 hun profielwerkstuk.
Lees meer

 

Tussenjaar TotaalBeurs 8 april

Weet je niet wat je moet na havo of vwo? Denk je na over een tussenjaar?
Lees meer

 

Ouderraad

Eind december 2016 is een succesvolle thema-avond gehouden over het onderwerp "puber in huis", waarbij een honderdtal ouders aanwezig waren. Naar aanleiding van deze avond is na overleg tussen de ouderraad, Van Maerlant en de klankbordgroep, waar een 15-tal ouders aan deelnemen, besloten om het onderwerp (digitaal) pesten/ mediawijsheid verder uit te diepen.

Lees meer

  

 

Wijzigingen jaarplanning

 

Practicum scheikunde

Het practicum scheikunde bij Applied Science Fontys Hogeschool voor havo-4 leerlingen met ng/nt profiel dat gepland stond op donderdag 8 juni a.s. gaat helaas niet door.