Steward Programma

Het steward programma is gestart in november. Als opstart hebben alle leerlingen van de school een theorieles gekregen. De leerling die steward zijn, havo-4 en vwo-5, hebben ook een praktijkles gehad. Volgend schooljaar zijn er "nieuwe" leerlingen steward, de huidige havo-3 en vwo-4 leerlingen. Om de leerlingen voor te bereiden op deze taak en het steward programma direct te kunnen laten starten bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen een praktijkles. Deze praktijkles wordt klassikaal gegeven op donderdag 22 juni.

Op 6 september volgt een trainingsdag voor de nieuwe brugklassen.

 

De trainingsdag van de brugklassen in september gaan we ook gebruiken om het steward programma weer bij iedereen onder de aandacht te brengen: het belang van een schone en veilig school.