Onderzoek motivatie V5

Vanuit de lerarenopleidingen aan de TU/e en de RU heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de motivatie van leerlingen voor de vakken Wiskunde A en Nederlands op vwo 5.

 

Door het aanbieden van een op motivatie gerichte lessenreeks is getracht de intrinsieke motivatie en vakbeleving te stimuleren bij het vak Wiskunde A. Tijdens de lessenreeks kwam er een gastspreker (Jeffrey Nieuwlaat van Cargill) en er is tijdens practicalessen met Excel onderzoek door leerlingen uitgevoerd naar bier en YouTube op basis van big data. Een aantal leuke bevindingen zijn:

 

-   Joosje Kuijpers en Bregje Smulders: Wist je dat de gemiddelde lengte van een YouTube-video in 2007 ongeveer iets meer dan 4 minuten was?
-   Sophia Olde Scheper, Nadine Pierrey en Barbara Weijers: Wist je dat in de categorie Music de meeste Youtube-video's voorkomen?
-   Carmen Cremers en Jodhi Tillemans: Wist je dat 28,5% van alle Youtube-video's geen comments heeft?
-   Justin Linnemans en Koen Meuwese: Wist je dat Limburgs Alfa bier beter werd beoordeeld dan het Brabantse Dommelsch bier? Ook was het alcoholpercentage bij Alfa gemiddeld hoger dan bij Dommelsch.
-   Tijn van der Werf en Tijo Zwartkruis: Wist je dat het gemiddelde alcoholpercentage van al de Russische bieren, net zo hoog is als het maximale alcoholpercentage van het bier uit Ierland?

 

De onderzoeksresultaten laten zien dat mijn (pilot)klas statistisch significant hoger scoort op intrinsieke motivatie na de lessenreeks ten opzichte van de andere (controle)klassen in vwo 5 en havo 4 bij Wiskunde A. Een nevenresultaat is dat de ondervraagde havo-leerlingen intrinsiek meer gemotiveerd zijn dan de vwo-leerlingen uit de controlegroep. Tevens heeft mijn (pilot)klas de lessenreeks ervaren als meer relevant voor het dagelijks leven buiten school ten opzichte van de reguliere lessen bij H4 en V5.

Resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar:

Jorgo Goossens (wiskunde): j.goossens@vmledu.nl

 

De motivatie voor het lezen van een boek van de leerlingen van vwo 5 van Nederlands was hoger na de lessenreeks dan de motivatie voor het lezen van een boek voor de lessenreeks, maar dit verschil in motivatie bleek niet significant. De leerlingen hebben wel aangegeven het leuk en vernieuwend te vinden dat er een gastspreker in de les iets kwam vertellen over het schrijven van teksten en de mogelijkheden van de studie Nederlands.

 

Resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar:

Carlijn Koolen (Nederlands): c.koolen@vmledu.nl