Excursie Prehistorisch Dorp

De leerlingen van vwo 4 met geschiedenis in hun pakket zijn afgelopen maandag naar het preHistorisch Dorp geweest. Zij hebben daar gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in Eindhoven uitgebeeld en vastgelegd op foto. 

Tijdens de geschiedenislessen hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen in Eindhoven.  Eindhoven was een kleine handelsstad, maar had een stadsmuur en een kasteel. Daardoor was de stad militair gezien erg interessant. Bovendien waren veel van de inwoners protestants. Dit maakt dat de stad vele malen bezet is geweest. 

 

Het bezoek  aan het museum heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen zich konden inleven in hun onderzoeksresultaten. Zij droegen namelijk kleding en wapens uit deze historische periode.