DUO Onderwijsonderzoek

In de maand juni gaat DUO Onderwijsonderzoek een imago-onderzoek voor onze school doen. Aan de hand van interviews en vragenlijsten voor docenten van groep 8, ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8, onze brugklasleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) worden de beweegredenen in kaart gebracht die ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen ertoe (hebben) doen besluiten wel of niet voor het Van Maerlantlyceum te kiezen. Met deze informatie kunnen wij gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze school. Over de uitslagen van dit onderzoek zult u in een later stadium worden ingelicht.

 

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u mailen of bellen met Liesbeth van der Woud van DUO Onderwijsonderzoek: l.van.der.woud@duo-onderwijsonderzoek.nl of 030-263 10 87.