Van de Ouderraad...

Maandag 19 december was er een drukbezochte thema-avond met als gastspreker Marina van de Wal. Dit smaakt uiteraard naar meer en daarom zal er op donderdagavond 23 maart wederom een thema-avond worden georganiseerd. Noteer alvast de datum in uw agenda. Als voorlopig onderwerp is digitaal pesten / social media gekozen. Dit thema is binnen de school en ook de ouderraad al langer een gespreksonderwerp en uiteraard zijn we er recent weer aan herinnerd wat de droevige gevolgen kunnen zijn. Goed om dit onderwerp tijdens een thema-avond nader uit te werken.

 

Op 16 januari hebben we de derde vergadering van dit jaar gehad. We hebben met 9 personen meerdere onderwerpen besproken.Ik nodig alle ouders uit om aan te schuiven op de volgende openbare vergadering, maandag 3 april, 19.00 uur op het Van Maerlantlyceum. U kunt dan meepraten en/of beslissen over bijvoorbeeld de gesprekpunten in de klankbordgroep en de thema-avonden in het volgende schooljaar.

 

Oproep

Op 28 januari staat er weer een Open Dag op de planning. We hebben inmiddels 4 tot 6 ouders die willen meehelpen om de bar te bemensen, cake te snijden en jassen aan te nemen, taken die samen met de leerlingen zullen worden uitgevoerd. Het zou fijn zijn wanneer we nog minstens twee extra namen hebben staan op ons lijstje. Mocht u tijd en zin hebben een handje te helpen (2 uurtjes tussen 10 en 13 uur?), mail dan snel naar ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

 

Sybil Meersschaert, voorzitter Oudervereniging Van Maerlant