Februari 2018

 Mededelingen

 

Muziekavonden

'Ik heb mijn hart verpand aan het van Maerlant'...tja, als zelfs leerlingen dat zingen...!

Lees meer

 

Pensioen de heer Lambrechts

Afgelopen vrijdag heeft Ad Lambrechts, docent l.o. en medewerker van de afdeling onderbouw na een loopbaan van 40 jaar aan onze school afscheid genomen van het Van Maerlantlyceum. We hebben veel waardering voor de betrokkenheid bij en inzet voor de leerlingen die Ad in zijn carrière bij het Van Maerlantlyceum heeft getoond.

Lees meer

 

Profielwerkstuk Presentatieavond

Op woensdagavond 14 maart a.s. presenteren de leerlingen van havo-5 en vwo-6 hun profielwerkstuk. De avond begint om 19.30 en duurt tot ca. 22.00 uur.

Lees meer

 

Junior Med School

Teuntje Roothans (V4e) en Ditte Teeuwen (V4d) zijn door onze school voorgedragen om deel te nemen aan de selectieprocedure van de Junior Med School in Rotterdam.

Lees meer

 

Wiskunde Olympiade

Jack Hoedeman, Pepijn van Heeswijk, Joep Kratsborn en Robin van Velzen hebben zich namens onze school weten te plaatsen voor de tweede ronde van de Wiskunde Olympiade.

Lees meer

 

Project 'Een Eeuw Eindhoven'

In de periode van woensdag 28 maart t/m 20 april 2018 (wk 13 t/m 16) zullen alle tweede klassen werken aan het project 'Een Eeuw Eindhoven'. Het is een vakoverstijgend project van de vakken biologie, aardrijkskunde, levensbeschouwing, wiskunde, Nederlands en geschiedenis.

Lees meer

 

Invoering laptops

Op het Van Maerlantlyceum zijn we bezig met vernieuwing van het onderwijs. Een van de aandachtspunten daarbij is versterking van het gepersonaliseerd leren, onderwijs dat aansluit bij de behoeftes en leervragen van de individuele leerlingen. Maatwerk in het onderwijs. De inzet van didactische methodes die zogenoemd adaptief zijn, spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees meer

 

Franse Taaldag

Nous nous adressons à tous ceux qui maîtrisent la langue française, Français(e) ou francophones.

Lees meer

 

Bezoek collega's uit Brescia

Afgelopen week bezocht een delegatie Italiaanse docenten van onze uitwisselingsschool in Brescia onze school. Zij waren te gast bij lessen wiskunde en natuurkunde, spraken met leerlingen en waren te gast bij Brainport.

Lees meer

 

English Theatre Company

Op vrijdagmiddag 9 maart doet The English Theatre Company uit London onze school aan met een Engels toneelstuk voor de tweede klassers. Nadat zij een week lang onderzoek hebben gedaan naar de Europese Gemeenschap in de activiteitenweek, sluiten ze af met het kijken naar drie acteurs die het verhaal over John vertellen en uitbeelden.

Lees meer

 

Schrijf een gedicht voor de Dodenherdenking op 4 mei!

De herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is er niet alleen om met ouderen terug te blikken, maar ook om met de jeugd van nu naar het heden en de toekomst te kijken. Sinds 1945 leven wij in Nederland in vrede en vrijheid, maar op veel plaatsen in de wereld is dat heel anders. Daar moeten vrede en vrijheid nog bevochten worden.

Lees meer

 

Workshops Spectrum Brabant

Lees meer

 

Beroepenmarkt

Veel leerlingen hebben geen flauwe notie van wat er allemaal in de werkende wereld gebeurt. Beroepen zijn minder zichtbaar dan vroeger en hebben vaak ingewikkelde beroepsnamen die niet veel zeggen. Daarom organiseren we in samenwerking met het Joris-College een beroepenmarkt. Leerlingen maken zo kennis met verschillende beroepsbeoefenaars.  31 januari jl. was de beroepenmarkt, het aantal bezoekers was overweldigend.

Lees meer

 

Bekladden van muren 

Regelmatig constateren de conciërges bekladdingen op de muren en wc-deuren binnen school.

Lees meer

 

Fietsenstalling

We kampen bij school met een beperkte capaciteit voor het stallen van fietsen. Veel fietsen worden in het park gestald buiten het schoolterrein. Tegelijkertijd zien we dat fietsenstallingen op het schoolterrein niet voldoende worden benut.

Lees meer

 

Griep

Ook op onze school hebben we te kampen met een griepepidemie. Helaas hebben de afgelopen tijd veel docenten zich ziek moeten melden. Waar mogelijk zijn de lessen vervangen door collega's om zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen.

Lees meer

 

Mededelingen vanuit het decanaat

 

UvA Bachelordag

Kom tijdens de UvA Bachelordag kennismaken met de UvA en ontdek welke bacheloropleiding bij je past.

Lees meer

 

De grens over met je hbo-diploma

Goed nieuws voor iedereen die na zijn studie graag naar het buitenland wil. Binnenkort worden alle Nederlandse hbo-diploma's namelijk automatisch erkend in zowel België als Luxemburg.

Lees meer

 

Mbo-studie volgen?

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe deadline voor iedereen die zich wil inschrijven voor een mbo-opleiding. Wil jij aankomend studiejaar aan een mbo-studie beginnen? Dan moet je je voor 1 april hebben ingeschreven.

Lees meer

 

Studiekeuze/interessetest

1 mei is de deadline voor aanmelding voor een opleiding aan universiteit of hogeschool zonder numerus fixus. Voor scholieren die de keuze nog moeten maken, biedt c3 handige tools.

Lees meer