Carnavalsfeest

Het carnavalsfeest dat gepland staat op do 23 februari komt te vervallen. Het afgelopen jaar was de opkomst minimaal en werd het feest slechts door leerlingen uit klas 1 en 2 bezocht. De mentoren uit klas 1 en 2 onlangs hebben onder hun mentorleerlingen geinventariseerd wie er dit jaar interesse zou hebben in, en zou komen naar, een eventueel te organiseren carnavalsfeest. In klas 1 gaf de helft aan misschien te komen, uit klas twee waren maar een paar leerlingen per klas enthousiast. Een en ander heeft ons ertoe doen besluiten het Carnavalsfeest niet door te laten gaan.