Activiteitenweek onderbouw, havo, vwo

Onderbouw

Brugklas:

Op maandagmiddag begint de activiteitenweek voor de leerlingen van de brugklas met een creatieve workshop. Van dinsdagmiddag tot en met vrijdagochtend ondernemen de brugklasleerlingen verschillende activiteiten: soms met zijn allen samen en soms in groepjes van 3-5 leerlingen. Elke dag wordt er op school aan opdrachten in het eigen stamlokaal gewerkt, steeds onder leiding van de mentor of een vervangend docent. Daarnaast vinden er ook veel activiteiten buiten de school plaats: zo wordt onder andere het Prehistorisch Dorp bezocht. Gedurende de week verzamelen de leerlingen punten. De klas die op vrijdagochtend de meeste punten heeft verdiend mag een gezellige klassenactiviteit gaan ondernemen (ergens in Eindhoven) en krijgt bovendien ook al bonuspunten voor het eindspel. De klas die eindspel (triviant) wint, wint een superleuke klassenuitstap (buiten Eindhoven).

 

Tweede klas:

De activiteitenweek staat voor de tweede klassers in het teken van de Europese Unie. Iedere klas krijgt een land uit de EU toegewezen. De leerlingen gaan tijdens de week allerlei informatie over dat land verzamelen en maken daar een muurkrant van. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten, zoals sport en dans die ook te maken hebben met het thema.

Op vrijdag wordt de week afgesloten met een eindquiz waarin de opgedane kennis getest zal worden.

 

Havo

Havo 3:

De leerlingen gaan twee dagen op stage ter ondersteuning van het LOB project. Eén dag gaan alle leerlingen naar Ieper. Twee dagen is er een programma op school over mediawijsheid en er wordt een profielkeuze werkstuk gemaakt.

 

Havo 4:

Deze leerlingen zijn op reis. De leerlingen die niet meegaan op een reis  volgen een specifiek keuzeprogramma waarbij leerlingen 3 dagen inschrijven voor een activiteit zoals , verdieping of extra les van een zelf gekozen vak of workshop octrooi in samenwerking met Philips. Eén dag volgen ze een golfclinic.

 

Havo 5:

Examentraining. Leerlingen kiezen minimaal drie dagen voor extra ondersteuning bij een bepaald vak voor het (school) examen. Deze training wordt verzorgd door de docenten van de eindexamenklassen. Vooraf is aangegeven welke stof behandeld gaat worden.

 

Vwo 3:

De leerlingen gaan twee dagen op stage ter ondersteuning van het LOB project. Eén dag gaan alle leerlingen naar Ieper. Twee dagen is er een programma op school over mediawijsheid en er wordt een profielkeuze werkstuk gemaakt.

 

Vwo 4:

De leerlingen gaan een activiteit ontwikkelen voor een specifieke doelgroep. Drie dagen hebben ze een volleybaltoernooi of een specifiek onderdeel van een vak. Op vrijdag gaan alle leerlingen op excursie met CKV of KCV.

 

Vwo 5 (uitwisseling en thuisblijvers)

Thuisblijvers: alle leerlingen volgen een specifiek keuze programma waarbij leerlingen 3 dagen inschrijven voor een activiteit zoals , verdieping of extra les van een zelf gekozen vak of workshop octrooi in samenwerking met Philips. Eén dag volgen ze een golfclinic.

 

Vwo 6:

Examentraining. Leerlingen kiezen minimaal drie dagen voor extra ondersteuning bij een bepaald vak voor het (school) examen. Deze training wordt verzorgd door de docenten van de eindexamenklassen. Vooraf is aangegeven welke stof behandeld gaat worden.