Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks worden op school ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken gehouden. Deze onderzoeken zijn voor ons belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Op basis van de onderzoeksresultaten worden verbeterpunten geformuleerd. Op deze manier werken we systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe ouders en leerlingen naar de school kijken, welke verbeterpunten ze zien en wat goed gaat.

 

Alle leerlingen uit de brugklas, 3e klas en eindexamenklas vullen het onderzoek binnenkort tijdens een les van de mentor in.

Ouders/verzorgers van leerlingen uit de brugklas en 3e klas ontvangen in april een mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het komt de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens ten goede als zoveel mogelijk ouders deelnemen aan dit onderzoek. Het  kost slechts 10 minuten van uw tijd. Uw mening is voor ons van belang.