Onderzoek motivatie vwo-5

Vanuit de lerarenopleidingen aan de TU/e en de RU gaat er een onderzoek plaatsvinden naar de motivatie van leerlingen voor de vakken wiskunde A en Nederlands op vwo 5.

 

Dit onderzoek is onderdeel van de afronding voor onze masteropleidingen. Door middel van interviews is gebleken dat de leerlingen niet altijd gemotiveerd zijn voor de twee kernvakken wiskunde en Nederlands. Het doel van het onderzoek is dan ook om te bepalen of de motivatie van de leerlingen verhoogd kan worden door het aanbieden van een op motivatie gerichte lessenreeks. Voor het vak wiskunde A zal de lessenreeks worden uitgevoerd met behulp van practicalessen met Excel en bij het vak Nederlands legt de lessenreeks zich toe op literatuur. Bij beide vakken komt er bijvoorbeeld een gastspreker en het onderzoek vindt plaats binnen enkele reguliere lessen.

 

Resultaten van het onderzoek en reacties van leerlingen worden na afronding gecommuniceerd via het mededelingenblad. Resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar:

 

Carlijn Koolen (Nederlands): c.koolen@vmledu.nl

Jorgo Goossens (wiskunde): j.goossens@vmledu.nl