Bijeenkomst Klankbordgroep

Op 15 mei organiseert de ouderraad wederom een klankbordavond, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Tijdens deze avond bespreken ouders en vertegenwoordigers van de school een aantal aspecten met betrekking tot de organisatie van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Op 15 mei zullen o.a. huiswerkattitude en communicatie op de agenda staan.

 

Op de eerste klankbord-avond, gehouden op 21 november 2016 ,  waren met name ouders van onderbouwleerlingen aanwezig. Deze ouders leverden een zeer zinvolle bijdrage en we zullen hen dan ook zeker benaderen om opnieuw deel te nemen. Teneinde met een brede vertegenwoordiging van ouders te kunnen praten over de gegeven onderwerpen nodigen we ook de ouders van leerlingen uit de bovenbouw nogmaals nadrukkelijk uit om aan te schuiven, uw aanwezigheid zal zeker worden gewaardeerd!  

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen dan verzoeken we u dit door te geven aan Dhr. Verrijt, afdelingsleider VWO, via (n.verrijt@vanmaerlantlyceum.nl)