Activiteitenweek 3e klas

Vorige periode zijn de leerlingen van de 3e klassen volop bezig geweest met hun profielkeuze. Ze hebben hun voorlopige profielkeuze al gemaakt en in april moet de definitieve profielkeuze worden ingeleverd.

Hun activiteiten in de activiteitenweek waren dus ook voor een groot gedeelte gericht op deze profielkeuze.

De leerlingen moesten namelijk een profielkeuzewerkstuk maken. Het doel was tweeledig. Namelijk:

Het maken van een werkstuk. Dit als voorbereiding op het maken van een profielwerkstuk in de bovenbouw.Het samenvatten van het proces dat tijdens de mentorlessen is doorlopen en het uitzoeken en afwegen van verschillende zaken om tot een zo goed mogelijke profielkeuze te komen.

Tevens hebben de leerlingen twee dagen meegelopen bij een bedrijf dat ze zelf van tevoren hebben benaderd. Is de profielkeuze die ze in gedachte hadden ook de keuze die het meest bij hen past? En waar kun je dan terecht komen?

 

Verder hebben de leerlingen een dag workshops in mediawijsheid gekregen. Hoeveel of hoe vaak ben je online en wat betekent dit voor je studie? Wat is waar van wat je op internet ziet? Wat is zichtbaar van wat je post? Of als je iets deelt, hoe privé is dit nog in deze tijd? We hopen dat leerlingen zich wat meer bewust zijn van deze zaken.

 

Voor het vak geschiedenis zijn de leerlingen een dag op excursie geweest naar Ieper. Met de beelden, opgenomen bij de kerkhoven Tyne Cot en Langemark, Memorial Museum Passchendaele, Hill 62 en Hill 60, museum In Flanders Fields en de Menenpoort in Ieper, moeten de leerlingen een documentaire over de Eerste Wereldoorlog maken, waarin de onmenselijkheid van de zinloze slachting tot uitdrukking wordt gebracht.