Mededelingenblad schooljaar 2018-2019

 

Doorgaans verschijnt er iedere maand een mededelingenblad met nieuws van belang voor ouders, personeel, leerlingen en andere belangstellenden. 


Aan de linkerkant kunt de de reeds verschenen mededelingenbladen aanklikken.