Informatie via email

 

Email is een belangrijk middel om ouders/verzorgers en leerlingen snel en uitgebreid te informeren.

 

De school verstuurt regelmatig informatie naar ouders/verzorgers en leerlingen. Dit loopt van een uitnodiging voor een ouderavond, informatie over activiteiten voor de leerlingen tot het mededelingenblad dat maandelijks verschijnt.

In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel emailadres van de ontvanger. Voor het opgeven of wijzigen van adres is een email naar onderwijsadministratie@vanmaerlantlyceum.nl voldoende.

 

Mocht u een bepaalde email (of bijlage) gemist hebben dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres melden.

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de informatie die de afgelopen tijd via de email is verspreid.

 

Ouders en leerlingen

 

brief FIELD A3c en G3a 

programma thuisblijvers

excursie gym6 Leiden

inschrijving profielwerkstukavond (H5 en V6)

aanmelding profielwerkstukavond (H5 en V6)

handleiding profielwerkstuk (H5 en V6)

luistertoetsen h5 en v6

prognoses leerjaar 3

schoolexamenweek 1 vwo-6 

toets levensbeschouwingvwo-5

excursie Amsterdam gymn.-5

wat schrijf ik in het fotojaarboek 

biref huiskamer

v4-ptaboekje

v5-ptaboekje

v6-ptaboekje

h4-ptaboekje

h5-ptaboekje

ken je klassieken gym 4 en 5

informatie profielwerkstukken

handleiding aanvullende authenticatie instellen

brief levensbeschouwing vwo-5

brief levensbeschouwing vwo-3

brief disco leerjaar 1 en leerjaar 2

brief A3b na

brief G3b na

brief G3c na

brief H2b na

brief H2c na

brief H3b na

brief natuurkunde v4na7

brief natuurkunde h4na1

Brief ateliers

mentorlessen brugklas

mentorlessen brugklas H1

informatieavond buitenlandse reizen 

ken je klassieken gym 4 en 5

wijziging lessen H2b

wijziging lessen H5-lo

Uitnodiging ouderavond brugklassen vwo

24-08 brief aan ouders HAVO 1 kennismakingsavond.pdf 

Bijlage bij brief ouders havo-1 kennismakingsavond

Kennismakingsbijeenkomst 2e klassen HAVO.pdf

Kennismakingsbijeenkomst 2e klassen VWO.pdf

Ouderavond Havo 3.pdf

Ouderavond HAVO4.pdf

Ouderavond HAVO5.pdf

Ouderavond VWO3.pdf

Ouderavond VWO4.pdf

Ouderavond VWO5.pdf

Ouderavond VWO6.pdf

giving back uitnodiging ouderavond sept 2018.doc

 

 

Decanaat

voorlichtingsavonden wo Stedelijk College

studiekeuzeworkshop

Numerus Fixus HAVO5.pdf

Numerus Fixus VWO.pdf 

Studiekeuze HAVO4.pdf

Studiekeuzestappenplan 2018

 

Buitenlandse reizen

buitenlandse reizen Informatiebrief.pdf

Buitenlandse reizen Reisinformatie bestemmingen.pdf

 

Diverse activiteiten 

Verzoek om mederwerking 'Leer mij het Van Maerlant kennen'

30-8 Aischylos 2018.pdf

brief Cambridge Advanced V5 (002).pdf 

 

 

Contactdag 

Contactdag 2e klassen.pdf

Contactdag Brugklassers.pdf

Contactdag VWO3-HAVO3.pdf