Informatie via email

 

Email is een belangrijk middel om ouders/verzorgers en leerlingen snel en uitgebreid te informeren.

 

De school verstuurt regelmatig informatie naar ouders/verzorgers en leerlingen. Dit loopt van een uitnodiging voor een ouderavond, informatie over activiteiten voor de leerlingen tot het mededelingenblad dat maandelijks verschijnt.

In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel emailadres van de ontvanger. Voor het opgeven of wijzigen van adres is een email naar onderwijsadministratie@vanmaerlantlyceum.nl voldoende.

 

Mocht u een bepaalde email (of bijlage) gemist hebben dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres melden.

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de informatie die de afgelopen tijd via de email is verspreid.

 

Begeleidend schrijven ouderbijdrage 2017-2018

 

Aanmelding European Youth Event (havo-4, vwo-4 en vwo-5)

 

Brief Cambridge Engels leerjaar 2 en 3 (uitgezonderd A2a en G2a)

 

HBO voorlichtingsavonden Stedelijk College en Fontys

 

Studieoriëntatie havo-5

 

functionaliteit ruimtes

 

ouderavond vwo-3

 

oudersvond vwo-4

 

ouderavond vwo-5

 

ouderavond vwo-6

 

ouderavond havo-3

 

Ouderavond havo-4

 

Ouderavond brugklas

 

Ouderavond tweede klas

 

Contactdag brugklassers

 

Contactdag tweede klas

 

Contactdag derde klas

 

Contactdag vierde klas havo

 

Contactdag vierde klas vwo

 

Contactdag havo 5

 

Workshops pws vwo-6