Onze ouders

Informatie aanschaf laptops

 

De afgelopen twee schooljaren is het Van Maerlantlyceum gestart met het gebruik van leerlinglaptops in de brugklas en in leerjaar 4. Het komende schooljaar gaan we wederom van start met het gebruik van leerlinglaptops in deze groepen en daarmee hebben alle leerlingen op school een eigen laptop.

 

Om ouders/verzorgers van de leerlingen die nu in leerjaar 3 zitten hierover goed te informeren, houden wij op donderdag 16 april a.s. om 20.30 uur een informatieavond. Noteer deze avond alvast in uw agenda! U ontvangt van ons nog een uitnodiging voor deze avond.

 

Tijdens deze informatieavond informeren wij u graag over de achtergronden en het gebruik van de laptops in ons onderwijs. Wij werken nauw samen met The Rent Company, een bedrijf dat zich toelegt op het aanbieden van laptops voor het onderwijs tegen aantrekkelijke voorwaarden. Ook zij zullen die avond aanwezig zijn om hun aanbod voor het komende schooljaar nader toe te lichten.

 

Voor dit moment verwijzen we naar onderstaande informatie. Deze wordt overigens nog aangepast.

 

flyer the rentcompany

flyer van maerlantlyceum