Onze ouders

GGD

 

Gelukkig gezonde jeugd

 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare school leeftijd ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

 

Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

 

Gezondheidsonderzoek klas 2
Leerlingen vullen in de klas een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw zoon of dochter. Er worden vragen gesteld over onder andere ziekte, leefstijl en sociale contacten. Ouders krijgen ook een vragenlijst. Hierin kunt u vragen over uw zoon of dochter beantwoorden en mogelijke zorgen aangeven. Daarnaast wordt uw kind gewogen en gemeten. Jeugdgezondheid nodigt uw kind uit voor een gesprek wanneer de uitkomsten van de vragenlijst of de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geven. U kunt bij dit gesprek aanwezig zijn.

 

Gezondheidsonderzoek klas 3 of 4
In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in (EMOVO). U ontvangt hierover van tevoren informatie. Deze vragenlijst is bedoeld om mogelijke (gezondheids) problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen, haalt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team Jeugdgezondheid hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

 

Even praten....
Is het normaal dat mijn puberdochter zich zo buitensporig gedraagt? Ik vermoed dat mijn kind experimenteert met drugs. Hoe ga ik daarmee om? Is mijn zoon wel zelfstandig genoeg voor zijn leeftijd?
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

 

Inentingen
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. In het najaar 2018 wordt ook gestart met de vaccinaties tegen meningokokken ACWY. In 2018 worden hiervoor alle kinderen opgeroepen die zijn geboren tussen 1 mei en 31 december 2004. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl

 

Extra informatie en advies

*    Betrouwbare en actuele informatie over opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en professionals uit de praktijk en is getoetst door ouders.
*   Jongeren kunnen zelf terecht op de website www.JouwGGD.nl met informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een jeugdverpleegkundige. Jouw GGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD.

 

Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (Sense)
Jongeren kunnen met hun vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten (soa's) en aids, gratis en anoniem, terecht bij het Sense spreekuur van de GGD. De website www.sense.info geeft informatie over seksualiteit en soa's.

 

Ziekteverzuimbegeleiding
De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheid. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.

 

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button "Ik heb een vraag".
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.