Onze ouders

GGD

 

Gelukkig gezonde jeugd

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare school leeftijd ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

 

Jeugdgezondheid

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Hetteam bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

 

Gezondheidsonderzoek klas 2

Leerlingen van klas 2 krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Medewerkers van het team Jeugdgezondheid besteden aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw kind. Ze stellen vragen over onder andere medicijngebruik, leefstijl, schoolverzuim en het contact met anderen. U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Voor het contactmoment ontvangen u, uw kind en de mentor een vragenlijst. De leerlingen vullen deze lijst klassikaal in.

 

Gezondheidsonderzoek klas 3 of 4

In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst (Emovotest) in. U ontvangt hierover van tevoren informatie. Deze vragenlijst  is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen,  nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts uw zoon of dochter uit op school voor een gesprek. Als het team Jeugdgezondheid hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geinformeerd.  Meer weten over deze Emovo?  Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=8DF6XXBcu-

 

Even praten....

Is het normaal dat mijn puberdochter zich zo buitensporig gedraagt? Ik vermoed dat mijn kind experimenteert met drugs. Hoe ga ik daarmee om?  Is mijn zoon wel zelfstandig genoeg voor zijn leeftijd?  .......

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

 

Extra informatie en advies

Betrouwbare en actuele over opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en professionals uit de praktijk en is getoetst door ouders.Jongeren zelf kunnen terecht op de website www.JouwGGD.nl met informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een jeugdverpleegkundige. JouwGGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD.

 

Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (Sense)

Jongeren kunnen met hun vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten (soa's) en aids, gratis en anoniem, terecht bij het Sense spreekuur van de GGD.  De website www.senseinfo.nl  geeft informatie over seksualiteit en soa's.

 

Ziekteverzuimbegeleiding

De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken,  informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheid. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.

 

Altijd welkom

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl

Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind

Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 

 

GGD Brabant-Zuidoost       Bezoekadres         www.ggdbzo.nl
Postbus 8684                 Clausplein 10          ggdbzo@ggdbzo
6505 KR Eindhoven         5611 XP Eindhoven