Financiële zaken

 

Ouderbijdrage

 

De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan.

Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art. 24a WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

 

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Naar aanleiding van de discussie rondom de "gratis" schoolboeken is binnen OMO afgesproken om hierbij geen borgregelingen te hanteren.

 

Overige hulpmiddelen zoals atlassen, rekenmachines en woordenboeken zijn niet gratis. De aanschaf van deze door de school aanbevolen hulpmiddelen is vrijwillig. Ouders kunnen zelf bepalen waar zij deze aanvullende materialen aanschaffen.

 

Ouderbijdrage 202-2021