Correspondentie

 

Email is een belangrijk middel om ouders/verzorgers en leerlingen snel en uitgebreid te informeren.

 

De school verstuurt regelmatig informatie naar ouders/verzorgers en leerlingen. Dit loopt van een uitnodiging voor een ouderavond, informatie over activiteiten voor de leerlingen tot het mededelingenblad dat maandelijks verschijnt.

In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel emailadres van de ontvanger. Voor het opgeven of wijzigen van adres is een email naar onderwijsadministratie@vanmaerlantlyceum.nl voldoende.

 

Mocht u een bepaalde email (of bijlage) gemist hebben dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres melden.

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de informatie die de afgelopen tijd via de email is verspreid.

 

Ouders en leerlingen

 

updates onderwijs

 

210722 brief ouders en leerlingen.pdf 

210709 brief ouders en leerlingen.pdf

210625 brief ouders en leerlingen.pdf

210603 brief ouders en leerlingen.PDF

210527 brief ouders en leerlingen.pdf 

210520 brief ouders en leerlingen.pdf 

210430 brief ouders en leerlingen.pdf 

210423 brief ouders en leerlingen.pdf

210423 Zelftest Algemeen met logo.pdf 

210416 brief ouders en leerlingen..pdf

210401 brief ouders en leerlingen.pdf

01-04 Formulier voortgangsgesprek onderbouw 2021.pdf

01-04 Formulier voortgangsgesprek bovenbouw 2021.pdf 

210304 brief ouders en leerlingen.pdf

210228 brief ouders en leerlingen.pdf

210228 jaarplanning met 15 meter tm 15 mei.pdf

210211 brief ouders en leerlingen.pdf 

080221 briefoudersleerlingendef.pdf

210129 brief ouders en leerlingen.pdf

210119 brief ouders en leerlingen.pdf 

210112 oudersleerlingen.pdf

210107 oudersenleerlingen.pdf

201217 briefoudersexamenleerlingendef.pdf

161220 oudersenleerlingendefa.pdf 

201215 Brief ouders en leerlingen.DA.pdf

201215 brief ouders en leerlingen.pdf 

201210 brief ouders en leerlingen deff.pdf

201204 update onderwijs Corona, huisvesting, socials, kerstactie en meer.pdf

201127 Update onderwijs corona & nieuwe medewerkers.pdf

201106 update onderwijs corona, update dependance, #wijdoenwelmee .pdf

201106 Beslisboom 12 plus RIVM.pdf

201016 Update onderwijs.pdf 

201009 Update Corona en Dependance.pdf

061020 update Corona LL ouders Verz def.pdf

02102020 update corona schoolplan social media games.pdf

200915 Aischylos 2020-2021.pdf

200910 update onderwijs ouders en leerlingen.pdf

200904 Toetsbeleid.pdf

20082020 leerlingen ouders Start schooljaar Belangrijke updates.pdf

20082020 Looproute-leerlingenRegulier-3.pdf

 

 Algemeen

 

210207 online lessen, sneeuwvrij, sneeuwpoppenwedstrijd.pdf

201201 Brief ouders social media.pdf

201201 Rapporteren Instagram account.docx.pdf