Correspondentie

 

Email is een belangrijk middel om ouders/verzorgers en leerlingen snel en uitgebreid te informeren.

 

De school verstuurt regelmatig informatie naar ouders/verzorgers en leerlingen. Dit loopt van een uitnodiging voor een ouderavond, informatie over activiteiten voor de leerlingen tot het mededelingenblad dat maandelijks verschijnt.

In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel emailadres van de ontvanger. Voor het opgeven of wijzigen van adres is een email naar onderwijsadministratie@vanmaerlantlyceum.nl voldoende.

 

Mocht u een bepaalde email (of bijlage) gemist hebben dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres melden.

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de informatie die de afgelopen tijd via de email is verspreid.

 

Ouders en leerlingen

190912 studieorientatie ouders vwo-5 2019.pdf

190912 studieorientatie havo-4 2019.pdf

190912 uitnodiging tweede ronde online diagloog.pdf

190905 uitnodiging online dialoog voor ouders Van Maerlantlyceum 2.pdf

190905 Procedure inschrijvingen buitenlandse reizen 2019.pdf 

190905 Aischylos brief aan ouders en leerlingen 2019-2020.pdf

28-8 012 uitnodiging ouderavond vwo 4-5-6.pdf

190829 brief ob en bb lustrum 6 september 2019.pdf

27-8 004 info contactdag brugklassen.pdf

005 info contactdag vwo en havo 2.pdf

27-8 006 info contactdag vwo 3.pdf

27-8 007 info contactdag vwo 4.pdf

27-8 008 info contactdag vwo 5.pdf

28-8 011 Info contactdag vwo 6.pdf

Info contactdag havo 3.pdf

27-8 009 Info contactdag havo 4.pdf

27-8 010 info contactdag havo 5.pdf

190820 onderbouw informatie startgesprekken.pdf

introductie klas 2-6 2019-2020.pdf

190709 leerjaar 4 - 6 grafische rekenmachine.pdf

190708 Introductie brugklas 2019-2020 leerling.pdf 

brief benodigdheden brugklas.pdf

TRC-Informatie- en bestelflyer_mei 2019.pdf 

17-5-2019 bestelprocedure TRC.pdf

 

 

Decanaat

 

 

Buitenlandse reizen

 

20190816 Uitnodiging informatieavond 2019.pdf

Informatiebrief nr ES2019.pdf

Reisinformatie bestemmingen 2019.pdf

Toestemming Ouders Buitenlandse reizen.pdf

Gedragsovereenkomst 2019.pdf

 

 

 

Diverse activiteiten 

 

 

 

Contactdag