Correspondentie

 

Email is een belangrijk middel om ouders/verzorgers en leerlingen snel en uitgebreid te informeren.

 

De school verstuurt regelmatig informatie naar ouders/verzorgers en leerlingen. Dit loopt van een uitnodiging voor een ouderavond, informatie over activiteiten voor de leerlingen tot het mededelingenblad dat maandelijks verschijnt.

In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel emailadres van de ontvanger. Voor het opgeven of wijzigen van adres is een email naar onderwijsadministratie@vanmaerlantlyceum.nl voldoende.

 

Mocht u een bepaalde email (of bijlage) gemist hebben dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres melden.

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de informatie die de afgelopen tijd via de email is verspreid.

 

Ouders en leerlingen

 

communicatie rondom coronavirus

 

200630continuiteit onderwijs (14)oudersleerlingen.pdf

200625 Continuïteit onderwijs VML (13).pdf 

200617 Instructies leerlingen pww3 vwo 5.pdf

200616 Instructies leerlingen pww3 havo 4.pdf 

200609 Continuïteit onderwijs (11).pdf 

200527continuiteit onderwijs (10)oudersll.pdf

INSTRUCTIES VOOR LEERLINGEN VANAF 2 JUNI 2020.pdf

Planning 2 juni - einde schooljaar.pdf

Looproute-Regulier.pdf

Looproute-bij toetsen.pdf 

Continuïteit onderwijs VML (9).pdf 

Continuïteit onderwijs VML (8).pdf 

200508 afronding PTA havo 4 en vwo 5.pdf 

200504continuiteit onderwijs (7)oudersleerlingen1.pdf

200417 continuïteit onderwijs VML.pdf 

200417 Plan van Aanpak Stappenplan.pdf

200410 continuiteit onderwijs (5).pdf 

200407continuiteit onderwijs (4)oudersleerlingen.pdf

200331continuiteit onderwijs VML (3).pdf 

200325 Lijst met antwoorden op veel gestelde vragen_versie2.pdf 

200324 continuiteit onderwijs (2) ouders en leerlingen.pdf

200324 Brochure-Gezond-werken-met-de-computer.pdf 

200324 Annuleren centraal schriftelijk examen.pdf

200320 Informatiebrief examenleerlingen.pdf

200317continuiteit van onderwijs VML(1).pdf

200315update corona4.pdf

200312 update effecten coronavirus op het onderwijs.pdf

200310 brief corona-digitaal onderwijs.pdf

20200308_brief aan ouders ivm corona virus.docx

 

 

 

200317 profielkeuze v3 2020.pdf 

200317 profielkeuze havo3-2020.pdf

200305 uitnodiging interview Eus.pdf 

200302 aanmelding presentatieavond profielwerkstuk.pdf 

200302 Inschrijfformulier profielwerkstukavond.pdf 

200302 brief profielkeuze.pdf 

200211 workshop technologie challenge.pdf 

200129 Huisvesting en staking.pdf 

200115 Informatie Muziekavonden 2020.pdf 

13-01 094 Stagebrief leerlingen en ouders havo 3.pdf

13-01 093 Stagebrief leerlingen en ouders atheneum 3.pdf

13-01 092 Stagebrief leerlingen en ouders gymnasium 3.pdf

191217 informatie workshop TussenjaarKenniscentrum.pdf 

191128 brief ouders ziekmelden via Magister.pdf

191121 NK Schaken.pdf

191125 Frans Toneel.pdf

191115 Goede doelenactie in het kader van 100 jarig jubileum 12-11.pdf

191108 uitnodiging borrel Ouderraad.pdf

191108 informatie discoavond klassen 1 en 2.pdf

191108 brief profielorientatie Fontys Hogescholen havo-3 2019.pdf 

191105 uitnodiging klankordgroep ouders.pdf

191030 Brief Trier 2019.pdf

191029 Informatie week 46.pdf 

191023 enquete leesvaardigheid.pdf

190912 studieorientatie ouders vwo-5 2019.pdf

190912 studieorientatie havo-4 2019.pdf

190912 uitnodiging tweede ronde online diagloog.pdf

190905 uitnodiging online dialoog voor ouders Van Maerlantlyceum 2.pdf

190905 Procedure inschrijvingen buitenlandse reizen 2019.pdf 

190905 Aischylos brief aan ouders en leerlingen 2019-2020.pdf

 

28-8 012 uitnodiging ouderavond vwo 4-5-6.pdf

190829 brief ob en bb lustrum 6 september 2019.pdf

27-8 004 info contactdag brugklassen.pdf

005 info contactdag vwo en havo 2.pdf

27-8 006 info contactdag vwo 3.pdf

27-8 007 info contactdag vwo 4.pdf

27-8 008 info contactdag vwo 5.pdf

28-8 011 Info contactdag vwo 6.pdf

Info contactdag havo 3.pdf

27-8 009 Info contactdag havo 4.pdf

27-8 010 info contactdag havo 5.pdf

190820 onderbouw informatie startgesprekken.pdf

introductie klas 2-6 2019-2020.pdf

190709 leerjaar 4 - 6 grafische rekenmachine.pdf

190708 Introductie brugklas 2019-2020 leerling.pdf 

brief benodigdheden brugklas.pdf

TRC-Informatie- en bestelflyer_mei 2019.pdf 

17-5-2019 bestelprocedure TRC.pdf

 

 

Decanaat

 

 

Buitenlandse reizen

 

20190816 Uitnodiging informatieavond 2019.pdf

Informatiebrief nr ES2019.pdf

Reisinformatie bestemmingen 2019.pdf

Toestemming Ouders Buitenlandse reizen.pdf

Gedragsovereenkomst 2019.pdf

 

 

 

Diverse activiteiten 

 

 

 

Contactdag