Correspondentie

 

Email is een belangrijk middel om ouders/verzorgers en leerlingen snel en uitgebreid te informeren.

 

De school verstuurt regelmatig informatie naar ouders/verzorgers en leerlingen. Dit loopt van een uitnodiging voor een ouderavond, informatie over activiteiten voor de leerlingen tot het mededelingenblad dat maandelijks verschijnt.

In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel emailadres van de ontvanger. Voor het opgeven of wijzigen van adres is een email naar onderwijsadministratie@vanmaerlantlyceum.nl voldoende.

 

Mocht u een bepaalde email (of bijlage) gemist hebben dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres melden.

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de informatie die de afgelopen tijd via de email is verspreid.

 

Ouders en leerlingen

 

communicatie rondom coronavirus

 

Schooljaar 2020-2021

 

201016 Update onderwijs.pdf 

201009 Update Corona en Dependance.pdf

061020 update Corona LL ouders Verz def.pdf

02102020 update corona schoolplan social media games.pdf

200915 Aischylos 2020-2021.pdf

200910 update onderwijs ouders en leerlingen.pdf

200904 Toetsbeleid.pdf

20082020 leerlingen ouders Start schooljaar Belangrijke updates.pdf

20082020 Looproute-leerlingenRegulier-3.pdf

 

 

Schooljaar 2019-2020

Laatste update continuïteit onderwijs.pdf

200630continuiteit onderwijs (14)oudersleerlingen.pdf

200625 Continuïteit onderwijs VML (13).pdf 

200617 Instructies leerlingen pww3 vwo 5.pdf

200616 Instructies leerlingen pww3 havo 4.pdf 

200609 Continuïteit onderwijs (11).pdf 

200527continuiteit onderwijs (10)oudersll.pdf

INSTRUCTIES VOOR LEERLINGEN VANAF 2 JUNI 2020.pdf

Planning 2 juni - einde schooljaar.pdf

Looproute-Regulier.pdf

Looproute-bij toetsen.pdf 

Continuïteit onderwijs VML (9).pdf 

Continuïteit onderwijs VML (8).pdf 

200508 afronding PTA havo 4 en vwo 5.pdf 

200504continuiteit onderwijs (7)oudersleerlingen1.pdf

200417 continuïteit onderwijs VML.pdf 

200417 Plan van Aanpak Stappenplan.pdf

200410 continuiteit onderwijs (5).pdf 

200407continuiteit onderwijs (4)oudersleerlingen.pdf

200331continuiteit onderwijs VML (3).pdf 

200325 Lijst met antwoorden op veel gestelde vragen_versie2.pdf 

200324 continuiteit onderwijs (2) ouders en leerlingen.pdf

200324 Brochure-Gezond-werken-met-de-computer.pdf 

200324 Annuleren centraal schriftelijk examen.pdf

200320 Informatiebrief examenleerlingen.pdf

200317continuiteit van onderwijs VML(1).pdf

200315update corona4.pdf

200312 update effecten coronavirus op het onderwijs.pdf

200310 brief corona-digitaal onderwijs.pdf

20200308_brief aan ouders ivm corona virus.docx